Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lärare grundskola

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Att utbilda morgondagens vuxna innebär att ständigt utvecklas och utmanas i sin yrkesroll.


Lärare i årskurs F–3

Uppdrag

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 väcker du barnens nyfikenhet på lärandet. Du kommer att undervisa och stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna samt genom drama, bildskapande och musik. Du kommer som lärare spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling. 

Kompetens

Grundlärarexamen, inriktning F-3 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.  

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

Lärare i årskurs 4–6

Uppdrag

Som lärare för årskurs 4-6 arbetar du med vetgiriga barn i åldrarna 10 till 12 år. Du inspirerar eleverna i deras kunskapsinlärning, lust att lära och sociala utveckling. En viktig del i arbetet är att utveckla elevernas intresse för att själva inhämta kunskap. Du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens

Grundlärarexamen, inriktning F-3 eller 4-6 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen


Lärare i årskurs 7–9

Uppdrag

Som lärare i årskurs 7-9 arbetar du med vetgiriga och ibland ifrågasättande tonåringar. du är både expert och inspiratör i ett spännande och roligt arbete med elever som befinner sig i den omvälvande högstadietiden. du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens

Ämneslärarexamen 7-9 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

Förstelärare

Uppdrag

Som förstelärare har du det viktiga uppdraget att stödja och coacha andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov.

Kompetens

Legitimerad lärare och minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du ska ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt ska du av huvudmannen ha bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen