Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lantmätare

Förättningslantmätare

Uppdrag

Som lantmätare arbetar du med fastighetsbildning, vilket bland annat innebär att förändra utformningen av olika markområden (fastighetsreglering), bestämma osäkra gränser eller skapa nya rättsliga enheter genom avstyckning. Vi bildar även gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter samt hanterar olika former av samfälligheter. Vårt arbete baseras på tillämpningen av fastighetsbildningslagen med flera lagar och innebär att vi ansvarar för Halmstads fastighetsrättsliga infrastruktur. Förrättningsarbetet leds och fördelas av stadsingenjören som bland annat är chef för lantmäterimyndigheten.

Kompetens

Civilingenjör inom området lantmäteri eller motsvarande. För den som är chef för lantmäterimyndigheten krävs mångårig erfarenhet av förrättningshandläggning  samt öppenhet för teknisk utveckling.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret

 

Lantmäteriingenjör

Uppdrag

Du ansvarar för de tekniska delarna i förrättningen. Arktivutredning, inmätning- och utstakning av nya och gamla gränser samt biträder förrättningslantmätaren i beräkning och kartframställning i förrättningsprocessen. Du ansvarar även självständigt för och handlägger uppdrag i form av gränsutvisningar eller mindre utredningar. Arbetet innebär att du ofta är ute i fält.

Kompetens

Du ska vara utbildad lantmäteri- och/eller mätningsingenjör.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret

 

Teknisk lantmätare

Uppdrag

Som teknisk lantmätare arbetar du med att bygga upp och underhålla databaserade geografiska informationssystem (GIS) med mark- och fastighetsuppgifter. Du har också ansvar för att framställa och uppdatera kartor samt för att planera flygfotografering och mätningsarbeten.  

Kompetens

Du ska vara utbildad civilingenjör, tekniskt lantmäteri, med yrkeserfarenhet.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret