Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Konsumentvägledare

Budget- och skuldrådgivare

Uppdrag

I uppdraget ingår budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering. Du ger råd och stöd under hela skuldsaneringsförfarandet och svarar för frivilliga betalningsuppgörelser. En viktig del av jobbet är utåtriktade förebyggande insatser mot exempelvis skolor. 

Kompetens

Du bör behärska ett brett fält av kunskaper, från juridiska och ekonomiska till sociala och psykologiska. Utbildningsbakgrunden kan variera, många är utbildade socionomer, ekonomer eller jurister.

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen

 

Energi- och klimatrådgivare

Uppdrag

Som energi- och klimatrådgivare ger du råd och information i energifrågor till privatpersoner, organisationer och företag. Förutom enskild rådgivning innebär arbetet att planera och genomföra föreläsningar och aktiviteter riktade till olika grupper, exempelvis villaägare, samt att deltaga i mässor.

Kompetens

Ett arbete som kort sagt innebär att kombinera teknik med att träffa många människor. Energiingenjörsutbildning eller liknande teknisk bakgrund är lämplig. Erfarenhet av energi- och byggnadsteknik samt av att arbeta med människor är en fördel. 

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen

 

Konsumentrådgivare

Uppdrag

Som konsumentrådgivare ger du råd och stöd till konsumenter. De kan vara missnöjda med något de köpt, ha problem med en hantverkare eller ha svårt att tolka ett avtal. De kan också ha frågor inför ett köp av en vara eller tjänst. Du informerar om vilka lagar som gäller, hjälper till med reklamationer och kan medla i tvister. Du kan också arbeta förebyggande genom konsumentträffar.

Kompetens

Konsumentrådgivare har ofta högskoleutbildning med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Att vara bra på att kommunicera och att kunna hantera konflikter är viktigt. 

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen

 

Samhällsvägledare

Uppdrag

Som samhällsvägledare utgör du en resurs för invånare i kontakten med myndigheter och förvaltningar genom vägledning och stöd. Din uppgift är att kunna "lite om allt" och kunna bistå med information om vart din kund ska vända sig för att lösa vissa praktiska frågor eller när din kund behöver experthjälp.

Kompetens

Du bör ha en god allmänbildning, gedigna IT-kunskaper och grundläggande kunskaper i hur samhället och dess institutioner fungerar. Det är även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen