Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ingenjörer – teknik och fritid

Beläggnings- och underhållsingenjör

Uppdrag

Du arbetar huvudsakligen med gatufrågor och förlänger gatornas liv genom kontinuerligt underhåll. Målet är att utifrån de ekonomiska förutsättningarna hålla högsta möjliga standard på Halmstads gatunät. En sliten gata skapar inte bara irritation bland trafikanterna utan är också en säkerhetsfråga. Därför är ditt jobb viktigt. Du beställer och leder beläggningsarbeten i samband med att gator asfalteras om. Du svarar också för samordning med andra aktörer i samband med gatuarbeten, till exempel vid kabeldragning och nedläggning av rör.

Kompetens

Du ska ha lämplig ingenjörsutbildning. Du är flexibel samt har förmågan att planera, strukturera och se helheten också i ett längre perspektiv.

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen

 

El- och belysningsingenjör

Uppdrag

Som el- och belysningsingenjör planerar och utreder du behovet av offentlig belysning längs gator, vägar, cykelvägar och parker i nya bostadsområden. Du ansvarar för drift, service och underhåll av stolpar och gatlampor. Det är ett roligt, utvecklande och rörligt jobb, där du är ute i verkligheten och träffar många människor. Höjdpunkten på året är julen och alla positiva reaktioner på de lampor, som lyser upp Halmstads gator och torg.

Kompetens

Högskoleexamen. Du är flexibel samt har förmågan att planera, strukturera och se helheten också i ett längre perspektiv. Därtill har du känsla för service. 

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen

 

Gatuingenjör

Uppdrag

Som gatuingenjör får du vara med om att se hur samhället ändrar gestalt, i små eller större steg. Arbetsområdet är park, gator, idrott, kultur, vatten och avlopp, vilket innebär att du har insikt i det mesta som händer eller som ska hända. Du är projektledare för gator, parker, vatten och avlopp när nya bostadsområden byggs. Att sammanställa förvaltningens och nämndens yttranden i planfrågor är en annan syssla, liksom att dela ut bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar som håller enskilda vägar. Du ska också skadehandlägga ersättningskrav i samband med olyckor som inträffar på kommunens vägnät.

Kompetens

Civilingenjörsutbildning eller liknande, gärna i kombination med några års arbetslivserfarenhet. Servicekänsla, helhetsperspektiv och kommunikativ förmåga är bra egenskaper.

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen

 

Landskapsingenjör

Uppdrag

Som landskapsingenjör är du något av en spindel i nätet, med många projekt i gång samtidigt. Du tar fram olika skötselplaner, till exempel hur ofta parker ska skötas och på vilken nivå. Vidare kartlägger och digitaliserar du beståndet av skötselytor. Detta är en driftsinriktad tjänst med många kontakter gentemot arbetsledare och personal. Samtidigt är du ansiktet utåt, mot allmänheten. Ofta har du att ta ställning i känsliga frågor, som när sjuka eller skymmande träd måste fällas.

Kompetens

Utbildning till landskapsingenjör, kunskap om växter och växtfysiologi, datorvana.

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen

 

Trafikmiljöingenjör

Uppdrag

Som trafikmiljöingenjör medverkar du till att göra det tryggare, säkrare och mer lättillgängligt att färdas på kommunens trottoarer, cykelbanor, gator och vägar. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält, från bygget av regionbussterminalen till ett övergångsställes vara eller icke vara. Du är med i hela ärendeprocessen från idé till genomförande. Du gör trafikutredningar, planerar och genomför förändringar för bättre cykelbanor, säkrare korsningar och rondeller. En del av uppdraget är att besvara frågor från allmänheten om trafikregler och trafiksäkerhet.

Kompetens

Du ska ha en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning med inriktning på trafiksäkerhet och samhällsplanering. Gärna några års yrkeserfarenhet. Du bör vara initiativrik, framåtsiktande och tycka om att träffa människor.

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen