Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ingenjörer – samhällsbyggnad

Exploateringsingenjör

Uppdrag

Som exploateringsingenjör arbetar du med stora exploateringsprojekt såväl som små markärenden. Du ansvarar för att driva exploateringsprojekt från planering till genomförande. Det innebär exempelvis ansvar för förhandlingar med exploatörer och upprättande av exploateringsavtal. Du arbetar också med att förhandla och upprätta avlal om köp och försäljning av mark, arrenden, nyttjanderätter med mera. I arbetet ingår omfattande kontakt med konsulter, exploatörer, fastighetsägare, kommuninvånare, politiker och representanter från andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen.

Kompetens

Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot lantmätare. Erfarenhet från planprocesser, exploateringsverksamhet och markförsäljning. Erfarenhet av projektledning och ekonomi är också bra.

Mer information och kontakt

Samhällsbyggnadskontoret