Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av tio insatser man har rätt till enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen är att i gemenskap erbjuda deltagarna en meningsfull, stimulerande och utvecklande sysselsättning. Insatsen ska utformas efter den enskildes intresse och behov.

 

Arbetskonsulent

Uppdrag

Efter att det kommit in ett beslut om daglig verksamhet är ditt uppdrag som arbetskonsulent att hitta en lämplig sysselsättning åt deltagaren. Detta görs efter att du har kartlagt personens intresse och behov av stöd.

Kompetens

Du har en högskoleutbildning, exempelvis arbetsterapeututbildning, studie- och yrkesvägledarutbildning eller likvärdig utbildning. En grundförutsättning i detta arbete är att du tycker om att arbeta med människor. Du måste också kunna skapa nya kontakter och skapa ett nätverk runt deltagaren.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Stödassistent

Uppdrag

Som stödassistent planerar och leder du verksamheten för de personer som är beviljade daglig verksamhet utifrån uppsatta mål.

Kompetens

Du ska ha en vård- och omsorgsutbildning. Det ställs höga krav på bemötande, ansvar, samarbete, självständighet och kunskap om målgruppen. Du ska vara kreativ, trygg, omdömesgill, strukturerad och lösningsfokuserad. Ditt intresse för att planera, leda och utveckla verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar är stort. 

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Stödpedagog

Uppdrag

Som stödpedagog har du ansvar för att handleda och stötta övriga medarbetare, både teoretiskt och praktiskt, med målet att säkerställa deltagarnas olika behov av stöd och utveckling. 

Kompetens

Du har en pedagogisk högskoleutbildning, exempelvis förskollärarutbildning eller likvärdig utbildning. Du är en kreativ, trygg, omdömesgill, strukturerad och lösningsfokuserad person med stort intresse för att planera, leda och utveckla verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Du ser varje persons möjligheter i stället för hinder och du har utvecklingsambitioner.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen