Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Chefer/arbetsledare

Förvaltningschef/verkställande direktör (VD)

Uppdrag

Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förvaltningen i enlighet med kommunens vision, värdegrund och politiskt antagna prioriteringar. Du är ytterst ansvarig för personal, ekonomi och verksamhet. Du är också förvaltningens yttersta kontakt med såväl nämnd som kommunledning. Som VD har du den högsta befattningen i ett aktiebolag, och är tillsatt av bolagets styrelse. Du sköter den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer.

Kompetens

Du ska ha lämplig högskole- eller universitetsutbildning och har erfarenhet av flerårigt ledarskap. Du har ett starkt intresse för människor och är utvecklingsorienterad. Vidare har du förmåga att hantera rollerna som omdömesgill person, engagerad ledare och tydlig chef. Kunskap inom ekonomi, styrning och organisation är ytterligare kompetenskrav.

Mer information och kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Mellanchef

Uppdrag

Mellan förvaltningschefer/VD:ar och cheferna i första linjen (de som är närmast medarbetarna) finns mellanchefer. Som mellanchef ingår du oftast i förvaltningens/bolagets ledningsgrupp och är chef över andra chefer. Du har ett övergripande ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och utveckling. Du är ansiktet utåt och ansvarar för omvärldsbevakning, övergripande mål, uppföljning och resultat. Resultatuppföljningen kan innefatta såväl kommunala som statliga mål samt ekonomi. I många fall ansvarar du också för uppföljningen gentemot myndigheter som utövar tillsyn, exempelvis Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, Skolverket och Skolinspektionen. Mellancheferna har titlar som verksamhetschef, avdelningschef eller skolområdeschef beroende på förvaltningens/bolagets organisation.

Kompetens

Du ska ha lämplig högskole- eller universitetsutbildning och har erfarenhet av flerårigt ledarskap. Du har ett starkt intresse för människor och är utvecklingsorienterad. Vidare har du förmåga att hantera rollerna som omdömesgill person, engagerad ledare och tydlig chef. Kunskap inom ekonomi, styrning och organisation är ytterligare kompetenskrav.

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har mellanchefer. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.

1:a linjens chef

Uppdrag

Närmast medarbetarna finns de chefer som kallas för första linjens chefer. Detta är en stor grupp som arbetar inom de mest skiftande områden. Som chef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Med kommunens vision och medborgaren i fokus är ditt uppdrag att ständigt utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. En framgångsfaktor i ditt arbete är att stimulera dina medarbetares utveckling och skapa en bra arbetsmiljö. 

Kompetens

Du ska ha en lämplig högskole- eller universitetsutbildning. Du har ett starkt intresse för människor och är utvecklingsorienterad. Vidare har du förmåga att hantera rollerna som omdömesgill person, engagerad ledare och tydlig chef. Viss kunskap inom ekonomi, styrning och organisation är en fördel. 

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har första linjens chefer. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.

Arbetsledare

Uppdrag

Dina arbetsuppgifter som arbetsledare är främst att leda, planera och utveckla det dagliga arbetet i någon av verksamheterna inom Halmstads kommun eller bolag.

Kompetens

Du bör ha relevant utbildning och erfarenhet inom yrkesområdet som du är arbetsledare för.

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har arbetsledare inom olika områden. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.