Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bibliotekarier

Bibliotekarie

Uppdrag

Som bibliotekarier kan du arbeta på många olika arbetsplatser. Du kan arbeta på ett stadsbibliotek, på ett närbibliotek/bokbuss eller med virtuella bibliotek. Dina arbetsuppgifter består utav att samla, strukturera och förmedla information, kunskap och upplevelser. Du sätter besökaren i fokus och anpassar ditt bemötande. Du arrangerar kulturprogram, utställningar, debatter och föredrag på biblioteket. En viktig uppgift är inköp av böcker och andra medier. Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för bibliotekets användare till medskapande och delaktighet i form av lärande och kreativt skapande. Det påverkar i sin tur bibliotekets verksamhet och vilken kompetens som behövs. Biblioteken genomgår stora förändringar och det är sannolikt att även bibliotekarierollen kommer att förändras.

Kompetens

Du ska ha studerat inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området på högskolenivå. Du bör ha kunskap om pedagogik eftersom att biblioteken alltmer sysslar med utbildning.

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen

  

Biblioteksassistent

Uppdrag

Som biblioteksassistent kan du arbeta på ett stadsbibliotek, på ett närbibliotek eller på en bokbuss. Arbetet är varierande och omfattar administration och mediehantering samt bemanning av låne- och informationsdiskar. Det är ett rörligt arbete där du möter många olika besökare. Arbetstiderna varierar mellan dag-kväll och helgtjänstgöring.

Kompetens

Du ska ha gymnasiekompetens och det är även önskvärt att du har eftergymnasiala studier. Du behöver ha god datorvara och intresse för teknik samt en god kännedom om litteratur. Hög grad av servicekänsla är en förutsättning för att lyckas och trivas med arbetet.

Mer information och kontakt

Kulturförvaltningen

 

Skolbibliotekarie

Uppdrag

Som skolbibliotekarie stödjer du elevernas lärande, lässtimulans och förmåga att söka information. Med din särskilda kompetens bidrar du aktivt till att utveckla elevernas kunskaper. Du samarbetar mycket med skolans pedagoger. 

Kompetens

Du ska ha bibliotekarieutbildning på högskolenivå och ett intresse för ungdomar. Du ska även ha en god förmåga att kommunicera och inspirera elever till läsupplevelser.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen