Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Arkitekter

Bygglovsarkitekt

Uppdrag

Som bygglovsarkitekt handlägger du bygglovsärenden och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Du arbetar med stadens gestaltning och medverkar i samhällsbyggnadsprojekt och lämnar information och råd till den som söker bygglov.

Kompetens

Du ska ha en arkitektexamen och gärna erfarenhet av plan- och bygglagen, bygglov och gestaltning. 

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret

 

Landskapsarkitekt

Uppdrag

Som landskapsarkitekt arbetar du med att utveckla och förnya parker, torg och gatumiljöer. I arbetet ingår projektledning samt utredningar inom park-, natur- och stadsmiljö. Du leder och följer upp konsultarbeten och tar fram underlag för politiska beslut. 

Kompetens

Du ska vara utbildad vid lantbruksuniversitet, ha gestaltningskompetens och växtkunskap. Som person bör du ha en god förmåga av att planera och utreda. 

Mer information och kontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen

 

Planarkitekt

Uppdrag

Som planarkitekt arbetar du med samhällsplanering som innebär arbete kring hur kommunens bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas i framtiden. Du arbetar i olika skalor, från översiktlig planering till detaljplanering. I den översiktliga planeringen undersöker du hur marken används och var det planeras byggas bostäder, anläggas vägar och industrimark i kommunen. Baserat på detta görs detaljplaner över de olika områdena, där du undersöker mer i detalj på begränsade områden. I detaljplanerna arbetar du med gestaltning av ny bebyggelse genom att rita in exempelvis bostadskvartér, gator, parker eller handelsområden. Dina arbetsuppgifter sker i nära samarbete med andra medarbetare inom kommunen.

Kompetens

Du ska ha en högskoleutbildning inom arkitektur eller fysisk planering, gärna med några års arbetslivserfarenhet inom området. Goda datakunskaper om olika program är meriterande.

Mer information och kontakt

Samhällsbyggnadskontoret


Stadsarkitekt

Uppdrag

Som stadsarkitekt ser du till att handläggningen är enhetlig och rättssäker enligt plan- och bygglagen och samtidigt håller ett öga för helheten. Varje enskilt bygglov är en pusselbit som påverkar och får långsiktiga konsekvenser för samhällsutvecklingen. Du deltar i projektgrupper och genomför yttranden i grannförvaltningen samhällsbyggnadskontorets översiktsplanering och detaljplaneprojekt. Du samarbetar även nära med teknik- och fritidsförvaltningen, som bygger och sköter stadens parker och gator. 

Kompetens

Du ska ha en arkitektexamen och gärna praktisk erfarenhet från projektering och/eller kommunal verksamhet. Som person tycker du om att organisera och strukturera. Du bör tycka det är roligt att hålla föredrag för större grupper, prata med media och kommunicera med kommunens invånare. 

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret