Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Administratörer

Administratör

Uppdrag

Som administratör arbetar du med kontorsarbete och har datorn som ett viktigt arbetsverktyg. Att administrera innebär att ta hand om och behandla olika slags ärenden, förfrågningar eller ansökningar. Vad du administrerar skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. Det kan exempelvis handla om uppgifter som att beräkna och handlägga avgifter för olika nivåer av service och tjänster eller att organisera och planera, exempelvis lägga schema. Som administratör är du ett administrativt stöd till cheferna.

Kompetens

Du ska ha en lämplig gymnasieutbildning, gärna inom kontor, handel eller administration. Du har god datorvana, är duktig på att organisera och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av administrativt arbete är en merit. 

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har administratörer med olika inriktningar. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.


Assistent

Uppdrag

Som assistent har du ett varierande arbete. Det kan innebära allt från att hantera post och administrera handlingar till att ta fram statistik eller annan fakta. Du ger service åt arbetsplatsen genom exempelvis planering, bokning och koordinering av möten, konferenser och andra tillställningar. Ekonomihantering, diarieföring och ansvar för arkivering kan också höra till arbetsuppgifterna.

Kompetens

Du ska ha en lämplig gymnasieutbildning, gärna inom kontor, handel eller administration. Du har förmågan att ge god service, är noggrann och flexibel. Du har god datorvana och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av administrativt arbete är en merit. 

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har assistenter med olika inriktningar. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.


Bygglovsadministratör

Uppdrag

Bygglovsavdelningen är indelad i tre geografiska team som har var sin bygglovsassistent. Du hjälper bygglovshandläggarna, stadsarkitekten och bygglovschefen med den administrativa sidan av ärendehanteringen, har kontakt med byggherrar och projektörer, sköter bevakningar, kompletteringar och utskick. Du svarar på enklare bygglovsfrågor och ledsagar kunder rätt på byggnadskontoret.

Kompetens

Gymnasiekompetens med goda kunskaper i administration och service.

Mer information och kontakt

Byggnadskontoret


Nämndsekreterare

Uppdrag

Som nämndsekreterare genomför, samordnar och stödjer du förvaltningens arbete med ärendehantering, nämndadministration, diarieföring, arkivering, dokumenthantering samt ansvarar för bokning av nämndens resor och möten. Du sammanställer handlingar för utskick, samt är sekreterare i presidie- och nämndssammanträden. I rollen ingår dessutom att besvara förfrågningar om diariet och hjälpa till vid bedömning av hur handlingarna ska hanteras. Du handlägger beslutsunderlag till nämnd gällande bland annat delegationsbeslut och uppföljning av beslutsärenden. Tjänsten innefattar också ofta rollen som nämndens personuppgiftsombud.

Kompetens

Du bör ha en högskoleutbildning med lämplig inriktning, alternativt liknande utbildning. Du ska ha god datorvana och vara en bra organisatör.

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar har nämndsekreterare. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.


Registrator

Uppdrag

Du registrerar, diarieför och klassificerar inkommen post i kommunens diarium, som är ett register över kommunens allmänna handlingar. Du ser också till att inkommen information når rätt person i organisationen samt hanterar utgående post. Till arbetet hör ofta nämndarbete, att färdigställa handlingar och protokoll till politikernas sammanträden samt stötta handläggare när de skriver sina ärenden till politikerna. Som registrator ger du även upplysningar i arkivfrågor och håller arkivmaterial tillgängligt. Halmstads kommunstyrelse är en av de första i Sverige som arbetar med sammanträdeshandlingar i iPad.

Kompetens

Du ska ha en lämplig gymnasieutbildning, god datavana och vara systematisk och noggrann. 

Mer information och kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Skoladministratör

Uppdrag

Som skoladministratör arbetar du som ledningsstöd åt rektorer i förskola och skola. Dina uppgifter är att avlasta cheferna med olika administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna kan bestå av att t ex skriva protokoll och brev, boka möten, utföra beställningar, ha hand om skolans elevakter. Vissa skoladministrationer hanterar det personaladministrativa arbetet i Heroma. Du har många kontakter såväl internt som externt.

Kompetens

Högskoleutbildning med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller administrativ inriktning, eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och
datavana.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen


Skolassistent

Uppdrag

När elever ändrar i sina studieplaner eller vill få ut betyg eller studieintyg går de till dig som skolassistent. Du har administrativa uppgifter såsom elevregistrering, ekonomi och arbetar i reception. I receptionen tar du emot och ger service till besökare samt hjälper elever med deras ärenden. 

Kompetens

Du ska ha en lämplig gymnasieutbildning och ha ett vänligt bemötande med fokus på elevers eller besökares behov. Det är meriterande om du har erfarenhet inom kontor, handel eller administration.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen