Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Goda exempel i kommunens verksamhet

Kommunens medarbetare är vår viktigaste tillgång! För att vår verksamhet ska utvecklas och bli bättre behöver vi engagerade, motiverade medarbetare som mår bra och trivs med jobbet.

Vi anser att en god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att alla som arbetar inom kommunen, oavsett om det är förskollärare, bygglovshandläggare eller något helt annat yrke, blir engagerade och motiverade medarbetare.

Begreppet arbetsmiljö innefattar fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, men också psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisationen och invididens möjlighet till påverkan. Vi anser också att en god arbetsmiljö främjar hälsan.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår hela tiden ute på kommunens arbetsplatser. På den här sidan kommer vi att presentera goda exempel från våra verksamheter, som har jobbat med sin arbetsmiljö på olika sätt.

Goda exempel från måltidsservice

Goda exempel från räddningstjänstens norm- och värderingsarbete

Goda exempel från hemtjänstens arbete med digitala arbetsredskap

Goda exempel från ledningen på socialförvaltningen som bjuder in medarbetare till dialogfikor