Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vatten

Här hittar du all nödvändig information kring arbetet med vatten inom Halmstads kommuns gränser. Ta del av EU:s ramdirektiv gällande allt vatten, läs om kommunens arbete med att vårda vattnet, få svar på vilken funktion våra våtmarker fyller och lär dig mer om de olika kalkningsprojekt som pågår i kommunen.

Trönningeån

Life Goodstream

Under hösten 2015 startade EU-projektet Goodstream som ska förbättra vattenmiljön i Trönningeån. 20 miljoner kronor kommer att gå till åtgärder som ska minska näringsläckaget till ån och som skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Målet är att Trönningeån ska uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet och för att göra det måste framför allt halterna av kväve och fosfor minska. Inom projektet kommer LBVA anlägga dagvattendammar i Trönninge och ett flertal åtgärder kan bli aktuella på kommunens mark längs ån. Du kan följa projektet via hemsidan Goodstream länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.