Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Radon

Bor du i ett hus med blåbetong? Eller ligger huset i ett område där det finns markradon? Då är det extra viktigt att du mäter radon i ditt hus, så att du kan sänka halten om det behövs. Radon kan vara farligt i för höga halter och är du dessutom rökare är risken extra stor.

Vad är radon?

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, dvs radioaktiva metallatomer. Om man under lång tid andas in dessa kan lungcancer utvecklas.

Radon kan komma från marken under och kring huset, från vattnet som används i hushållet samt från vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m3.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning.

Så här mäter du radon

Radongasen mäts med spårfilm som ligger i små plastdosor. Dosorna beställer du från ett ackrediterat laboratorium (se nedan) och placerar sedan ut dem i bostaden. Mätningen ska pågå minst två månader under eldningssäsongen (oktober — april).

När mättiden är slut, skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Sedan kommer resultatet inom ett par veckor. Mätningen kostar några hundralappar.  

Dessa laboratorier är ackrediterade av Swedac för att utföra radonmätningar:

  • Radonanalys GJAB, tel 046-286 28 80
  • Radonova AB, tel 018-56 88 00
  • Eurofins Radontesting Sweden AB, tel 0920-604 68

Du bör mäta radon

  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus. Enligt Miljönämndens riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bör alla hus i kommunen på sikt mätas och åtgärdas vid behov.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Åtgärder mot radon

Om det visar sig att det är mer än 200 Bq/m3 luft i ditt hus ska du försöka minska halten. Vill du veta mer om åtgärder mot radon kan du gå in på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.