Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dricksvatten från egen brunn

De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men omkring 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar.

Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvaliteten på vattnet. Har du egen brunn ansvarar du själv för kontroll av ditt dricksvatten. Om det är problem med brunnen är det också du som måste åtgärda problemen.

Miljöförvaltningen utför inte någon provtagning eller några analyser av vatten från enskilda brunnar.

Provtagning av vatten

Många brunnsägare tar bara prov på sitt vatten om det ändrar färg eller börjar smaka och lukta konstigt. Det lömska är att det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Därför är det bra om du kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet, minst vart tredje år.

Har du småbarn i familjen är det extra viktigt, eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, såsom fluorid, koppar och nitrit.

Hur gör jag en vattenanalys?

För provtagning av ditt vatten vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium, t ex ALcontrol AB, tel. 013-25 49 00, www.alcontrol.selänk till annan webbplats eller Eurofins, tel. 010-490 81 70, www.eurofins.selänk till annan webbplats

Av laboratoriet får du särskilda provflaskor samt instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet.

Vad ska jag göra om vattnet inte är bra?

Om provsvaret visar att ditt dricksvatten inte är tjänligt bör du ta hjälp av någon fackkunnig för att ta reda på orsaken och för att åtgärda brunnen. 

Du kan läsa mer om att testa dricksvatten och åtgärda enskilda brunnar på Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Där finns även handboken "Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar" med bra information till dig som har en egen brunn.