Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd till familjer

Kommunen ger stöd och behandling till familjer.
En familj kan få hjälp med:
utbildning i att vara en bra förälder,
hur ni ska ta hand om er relation
och hur ni kan lösa problem.
Ni kan få hjälp med samtal med era barn
och ni kan få en stödfamilj.

Kommunen ska se till att alla barn är trygga.
Vi ger er bara hjälp om ni själva vill ha det.
Är du osäker på vilken hjälp
som du och din familj behöver
kan du prata med oss
på barn- och ungdomsavdelningen
för att få veta mer.
Du ringer oss på telefonnummer 035 - 13 70 00.

Vi följer tre lagar när vi arbetar.
Vi följer Socialtjänstlagen, Föräldrabalken
och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.