Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Grundsärskola

Barn med utvecklingsstörning, autism,
eller hjärnskada har rätt att gå i särskola.
Eleverna ska få en utbildning som passar varje elev.

Särskolan är uppdelad i träningsskola
och grundsärskola.
Eleven får också välja att gå ett tionde år,
för att kunna lära sig mer.

Grundsärskola och träningsskola finns på
Lummerskolan, Slottsjordsskolan,
Fyllingeskolan, Getingeskolan
och på Östergårdsskolan.

Elever kan också få individintegrering,
som betyder att de går kvar i sin grundskoleklass
och får specialundervisning
och att klassläraren tänker på vad eleven kan behöva.

Eleven kan också gå i samverkansklass,
som betyder att de går i en grundskoleklass
men också får vara
i en mindre undervisningsgrupp
där det finns speciallärare och specialpedagoger.

Samverkansklasser finns på Fyllingeskolan,
Getingeskolan och Valhallaskolan.

Om du vill att ditt barn ska gå i särskolan
ska du kontakta kommunen på
035-13 70 00.