Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Enkät vice ordförande

Välkommen till valnämndens kanslis utvärdering av Europaparlamentsvalet 2019.

TextI denna enkät får du utvärdera ditt uppdrag som lokalansvarig i Halmstads kommun på valdagen den 26 maj. Vi uppskattar att du svarar på denna enkät eftersom utvärderingen är mycket viktig för vårt fortsatta arbete och framtida val.

Vill du inte skriva dina synpunkter här kan du höra av dig till Valnämndens kansli på val@halmstad.se eller 035-18 25 60

Stort tack för din medverkan!

Hoppas vi ses åter till valet 2022 och ha en trevlig sommar!

Vänligen
valnämndens kansli

Frivilligt!

För att underlätta vår uppföljning av valet så får du gärna kommentera vilken byggnad och/eller valdistrikt du var placerad i. Kommentera detta i kommentarsfältet om det är något du önskar ska följas upp framöver. Alla dina svar behandlas anonymt.

Enkäten

Valnämndens kansli
Ta ställning till följande påståenden:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Jag har inte haft kontakt med valkansliet
Jag fick den information jag behövde

Jag fick svar då jag kontaktade valkansliet

Jag blev väl bemött i den kontakt jag hade med valkansliet

Använde du vår hemsida halmstad.jobbaival.se
Använde du vår hemsida halmstad.jobbaival.se


Fungerade det bra att använda hemsidan halmstad.jobbaival.se?
Vi vill gärna veta vad du tycker om vår hemsida halmstad.jobbaival.se och Min Sida.
Fungerade det bra att använda hemsidan halmstad.jobbaival.se?Handledning
Vi vill gärna veta vad du tycker om handledningen som du fick av oss. Vänligen ta ställning till följande påståenden:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Handledningen innehöll tillräcklig information för att genomföra uppdraget som vice ordförande

Informationen var tydlig och lätt att ta till sig

Din utbildning inför valdagen
Vi vill gärna veta vad du tycker om den kurs/utbildning du gick inför valdagen. Vänligen ta ställning till följande påståenden:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Kursen innehöll tillräcklig information för att genomföra uppdraget som ordförande

Informationen var tydlig och lätt att ta till sig

Läraren gjorde en god arbetsinsats

Det är bra att alla vice ordförande går samma kurs

Byggnaden
Valnämndens kansli har en lokalansvarig i alla byggnader. Lokalansvarigs arbetsuppgifter är bland annat att öppna lokalen på valdagens morgon, sätta upp skyltar till vallokalen och att möblera vallokalen. Vänligen ta ställning till följande påståenden om den vallokal du satt i:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej Ingen uppfattning
Det var god ordning i byggnaden

Vallokalen var möblerad när vi kom på valdagens morgon

Skyltarna som hänvisade till vallokalen var tydliga

Vallokalen kunde öppna i tid

Belysningen i vallokalen var tillräcklig

Ljudnivån i vallokalen var acceptabel

Vallokalen var tillgänglig för alla som ville rösta

Det var långa köer till vallokalen

Valsedlarna låg i rätt ordning i valsedelsställen

Det var problem med köer till valsedelsställen

Belysningen i vallokalen var tillräcklig

Ljudnivån i vallokalen var acceptabel

Vallokalen var tillgänglig för alla som ville rösta

Det var långa köer till vallokalen

Fick du några klagomål från väljare angående vallokalen?
Fick du några klagomål från väljare angående vallokalen?Inträffade det något som gjorde att det blev oordning eller att du kände dig otrygg när byggnaden skulle öppnas eller stängas?
Inträffade det något som gjorde att det blev oordning eller att du kände dig otrygg när byggnaden skulle öppnas eller stängas?Denna information är mycket viktig för oss och vi uppskattar om du skriver vilket valdistrikt och vilken byggnad du var placerad.
Samarbetet ordföranden
Vänligen ta ställning till följande påståenden
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Gjorde en bra arbetsinsats

Var en bra ordförande

Samarbetet var bra

Bemötte väljarna på ett trevligt sätt

Om du har synpunkter som du vill att vi ska följa upp så får du gärna notera i kommentarsfältet vilken byggnad och valdistrikt du arbetade i. Detta underlättar vårt uppföljningsarbete men är helt frivilligt.
Röstmottagare
Vad tyckte du om övriga röstmottagares arbetsinsats i det valdistrikt där du tjänstgjorde? Vänligen ta ställning till följande påståenden:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Gjorde en bra insats

Samarbetet var bra

Bemötte väljarna på ett trevligt sätt

Hade du kontakt med telefonistgruppen (035-18 25 60)?
Hade du kontakt med telefonistgruppen (035-18 25 60)?


Telefonistgruppen
Vänligen ta ställning till följande påståenden om du svarat ja på frågan ovan:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Jag fick den information jag behövde

Jag blev väl bemött

Väntetiden var acceptabel

Använde du hemsidan "rosta.halmstad.se" för att hänvisa väljare
Använde du hemsidan "rosta.halmstad.se" för att hänvisa väljare


Var hemsidan "rosta.halmstad.se" ett behjälpligt verktyg för dig som röstmottagare?
Vi vill gärna veta vad du som röstmottagare tycker om vår tjänst "rosta.halmstad.se".
Var hemsidan "rosta.halmstad.se" ett behjälpligt verktyg för dig som röstmottagare?Gav hemsidan "rosta.halmstad.se" den information som efterfrågades?
Gav hemsidan "rosta.halmstad.se" den information som efterfrågades?Mottagningen i Halmstads arena
Väntetiden var acceptabel
Mottagningen i Halmstads arenaMottagningen i Halmstad Arena
Vänligen ta ställning till följande påståenden om mottagningen i arenan:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
De som tog emot materialet gjorde en bra arbetsinsats

Jag blev väl bemött

Delad röstlängd
Vänligen ta ställning till följande påståenden:
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Jag har inte använt röstlängden
Jag tycker att det var lätt att använda delad röstlängd.

Jag tror att systemet med delad röstlängd underlättar och spar tid vid avprickningen av förtidsröster.

Ange vilken byggnad du satt i och/eller valdistriktets namn om det var något som gällde specifikt för ditt valdistrikt.