Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar och protokoll.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
 • kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
 • grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare (sfi)
 • planera, upphandla,  beställa och kvalitetssäkra individuell och  arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
 • bedriva uppdragsutbildning
 • infrastrukturen för vuxnas lärande
 • de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
 • arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 • daglig verksamhet för funktionshindrade
 • ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde
 • daglig verksamhet för funktionshindrade
 • mottagning och introduktion av flyktingar
 • tolkförmedling
 • ekonomiskt bistånd
 • dödsboanmälan

Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden

1 beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola
2 beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän
3 taxor för speciallokaler
4 beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande försörjningsstöd till enskilda.