Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av förvaltningar och bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstepersoner i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2020

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av GDPR måste kontaktperson kontaktas för handlingar
    från en del av nämnderna).
  • information om nämndens uppdrag och ledamöter.

De förtroendevalda tillträdde den 1 januari 2019.

Nämnd

SammanträdesdatumKontaktperson
Kommunfullmäktige

13/2, 26/3, 23/4, 28/5, 16/6, 24/9, 29/10, 18/11 (heldag)19/11, 17/12

Eda Kalatch

Kommunstyrelsen

28/1, 18/2, 10/3, 31/3, 21/4, 12/5, 2/6, 1/9, 22/9, 13/10, 3/11, 24/11, 15/12

Susanne Johansson

Kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott

14/1, 4/2, 25/2, 17/3, 7/4, 28/4, 19/5, 9/6, 18/8, 8/9, 29/9, 20/10, 10/11, 1/12

Erika Bengthagen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

14/1, 4/2, 25/2, 17/3, 7/4, 28/4, 19/5, 9/6, 18/8, 8/9, 29/9, 20/10, 10/11, 1/12

Ulrica
Holm

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling

14/1, 4/2, 25/2, 17/3, 7/4, 28/4, 19/5, 9/6, 18/8, 8/9, 29/9, 20/10, 10/11, 1/12

Anna Carlgren

Kommunstyrelsens verksamhetsberedning

14/2, 13/3, 27/3, 14/4, 24/4, 18/5

Susanne Johansson

Barn- och ungdomsnämnden

30/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12

Paulina Langemark

Byggnadsnämnden

29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12

Natali Balta

Fastighetsnämnden

29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 26/5, 17/6, 26/8, 30/9-1/10, 21/10, 25/11, 16/12

Alfred Gotemark

Hemvårdsnämnden

5/2, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 21/10, 25/11, 21/12 

Jeanette Hembring Stjernström

Kulturnämnden

29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 18/6, 26/8, 22/9, 28/10, 25/11

Sofia Lyberg

Miljönämnden

27/1, 24/2, 23/3, 27/4, 25/5, 17/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 14/12

Natali
Balta

Räddningsnämnden

30/1, 26/3, 28/5, 27/8, 23/9, 19/11, 10/12

Annika Wallentin

Servicenämnden

10/2, 16/3, 20/4, 11/5, 8/6, 30/9-1/10, 19/10, 16/11, 14/12

Christel Rehmark

Socialnämnden

29/1, 26/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17-18/6, 26/8, 23/9, 21/10, 30/11, 16/12

Nadeem
Asif

Teknik- och fritidsnämnden

27/1, 24/2, 23/3, 20/4, 25/5, 22/6, 17/9, 19/10, 16/11, 21/12

Julia Sorling

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

27/1, 24/2, 30/3, 1/6, 29/6, 31/8, 28/9, 2/11, 30/11

Rebecka Bernström

Valnämndenöppnas i nytt fönster

2/4, 1/10

Christel Rehmark

Nämnden för överförmyndare i samverkan

22/1, 28/2, 26/3, 27/4, 28/5, 24/6, 19/8, 28/9, 21/10, 26/11, 18/12

Anna Carlgren


Samverkansnämnder

Tillsammans med Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två samverkansnämnder, det är:

Patientnämndenlänk till annan webbplats

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedellänk till annan webbplats

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.

Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland.