Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2018

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljönämnden samt räddningsnämnden).
  • information om nämndens uppdrag och ledamöter.

De förtroendevalda tillträdde den 1 januari 2015.

Nämnd

SammanträdesdatumKontaktperson
Kommunfullmäktige

13/2, 24/4, 22/5, 12/6, 25/9, 15/10, 30/10, 20/11, 18/12

Eda Kalatch

Kommunstyrelsen

9/1, 30/1, 27/2, 6/3, 10/4, 8/5, 29/5, 19/6, 11/9, 2/10, 23/10, 30/10, 6/11, 4/12

Andrea Egerlundh

Kommunstyrelsens ledningsutskott

16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 15/5, 22/5, 5/6, 21/8, 18/9, 25/9, 9/10, 20/11, 11/12

Eda Kalatch

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

16/1, 30/1, 20/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 15/5, 29/5, 5/6, 21/8, 4/9, 18/9, 9/10, 6/11, 20/11, 11/12

Ulrica Holm

Kommunstyrelsens personalutskott

16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 15/5, 5/6, 21/8, 18/9, 9/10, 20/11, 11/12

Eda Kalatch

Barn- och ungdomsnämnden

24/1, 28/2, 14-15/3, 11/4, 9/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 12/12

Matilda Bengtsson

Byggnadsnämnden

31/1, 28/2, 11/4, 16/5, 20/6, 29/8, 3/10, 7/11, 5/12

Maria Isacsson

Fastighetsnämnden

31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26-27/9, 24/10, 21/11, 12/12

Sofia Lyberg

Hemvårdsnämnden

31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 19/12

Jeanette Hembring Stjernström

Kulturnämnden

31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12

Marie Järnliden

Laholmsbuktens VA

22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12

Carina Malmgren

Miljönämnden

30/1, 27/2, 27/3, 23/4, 15-16/5, 29/5, 19/6, 28/8, 25/9, 6/11, 27/11, 17/12

Natali Balta

Räddningsnämnden

8/2, 19/4, 17/5, 13/6, 20/9, 15/11, 13/12 

Annika Wallentin

Servicenämnden

5/2, 5/3, 9/4, 14/5, 11/6, 18-19/9, 22/10, 19/11, 10/12

Christel Rehmark

Socialnämnden

25/1, 15/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14-15/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12

Annelie Wallentin

Socialnämndens individutskott

Torsdagar, ojämna veckor

Annelie Wallentin

Teknik- och fritidsnämnden

22/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 19/9, 22/10, 19/11, 17/12

Carina Malmgren

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11

Anna Carlgren

Valnämndenöppnas i nytt fönster

12/2, 7/5, 12-13/9, 26/11

Christel Rehmark

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm

23/1, 27/2, 27/3, 26/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 26/11, 19/12

Zhale Rashid

 

Samverkansnämnder

Tillsammans Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två samverkanskommmuner. Det är:

Patientnämndenlänk till annan webbplats

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedellänk till annan webbplats

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.

Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland.