Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Etiska regler för förtroendevalda

Förtroendevalda i Halmstad ska respektera demokratin och dess spelregler genom att:

  • följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle och för det politiska arbetet
  • arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egen och närståendes vinning
  • förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och ansvarsmedvetet sätt
  • vara sanningsenlig, ärlig och hederlig
  • ha en öppen och förtroendefull inställning till personal och invånare
  • visa respekt för personer med andra uppfattningar, både i offentliga sammanhang som i vardagen liksom på sociala medier
  • visa respekt för andras och deras närståendes privatliv
  • värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i jävsituation
  • sätta sig in i frågeställningar före medverkan till beslut, hålla sig till fakta samt bidra till en konstruktiv och saklig debatt

Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet. Ansvar handlar också om att se till att fel eller misstag åtgärdas på bästa tänkbara sätt så att de inte återupprepas.