Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om arbetet i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges vanligaste uppgifter

  • Fatta beslut om motioner, förslag, som lämnats in av enskilda politiker
  • Fatta beslut som är grundläggande viktiga och övergripande och där nämnderna inte bör fatta beslut själva. Det kan vara när nämndernas ansvarsuppgifter och ansvarsområde förändras.  
  • Fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
  • Besluta vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

I kommunallagen och kommunens författningssamling finns kommunfullmäktiges arbete reglerat.

Fråga och interpellation i kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts.

De kan välja mellan:

  • Fråga
  • Interpellation
  • Motion

Fråga

Ledamöterna i kommunfullmäktige att ta upp en fråga i kommunfullmäktige. En ledamot ställer en öppen fråga till en annan ledamot och det är bara de två som får ingå i debatten.

Interpellation

En interpellation är en mer omfattande och motiverad fråga som ska besvaras av en ansvarig politiker (ofta ordföranden i en nämnd) och som ska debatteras. En interpellation  bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen.

Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Ordförande i fullmäktige avgör om frågan eller interpellationen ska behandlas.

Motion i fullmäktige

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut.

Motionen behandlas inte direkt i kommunfullmäktige. Motionen lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse innan den återvänder till fullmäktige för slutligt beslut. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Vill du söka efter en motion eller en interpellation kan du göra det i kommunstyrelsens diarium