Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Serviceåtagande för familjerådgivningen


- för Halmstads kommun och Hylte kommun

I Halmstad ska alla som möter kommunens verksamheter känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Alla ska känna att de får ett professionellt och bra bemötande.

För att du som kommuninvånare ska veta vad du har rätt att vänta dig när du använder den kommunala servicen har Halmstads kommun tagit fram serviceåtaganden inom olika områden.

Kommunerna har enligt lag ansvar för att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det. Familjerådgivning innebär professionell samtalshjälp till enskilda, par och familjer med relationsproblem. Kommunerna utformar och organiserar verksamheten utifrån riktlinjer i regeringspropositioner och Socialstyrelsens meddelandeblad.

Vi på familjerådgivningen erbjuder er möjlighet att utveckla er relation och att bearbeta samlevnadsproblem. Samtalen baseras på de problembeskrivningar ni har och det ni vill ha hjälp med.

Familjerådgivningens arbete bygger på en grundsyn som innebär respekt för människors lika värde oavsett kultur/religion, social tillhörighet, kön och sexuell läggning. Allt arbete utgår från respekt för olika uppfattningar, ömsesidiga överenskommelser och varje individs rätt att fatta egna beslut. Vi lägger vikt vid att beakta barns situation oavsett om de deltar i samtalen eller är mer indirekt berörda av vårt arbete.

Våra metoder baseras på forskning, erfarenhet och en bred teoretisk referensram.

Familjerådgivarna är socionomer med lång yrkeserfarenhet och har alla familje- och individualterapeutiska vidareutbildningar.

När ni tar kontakt med oss via vår telefonsvarare (035-18 27 20) eller vår e-postadress (familjeradgivningen@halmstad.se) blir ni oftast kontaktade samma dag eller senast inom två arbetsdagar. På telefonsvararen ges information om veckans telefontider. Vi har telefontid en timma varje vardag då familjerådgivare nås för information, tidsbeställning och rådgivning. Vi ber er att kontakta oss per telefon eller e-post då vi ofta sitter upptagna med besök och kan ha svårt att ta emot spontana besök.

Vi erbjuder er en tid för ett första besök så snart som möjligt och väntetiden överstiger normalt inte 14 dagar.

De uppgifter ni lämnar under samtalen behandlas under sträng sekretess och vi för inte journaler. Ni har rätt att vara anonyma om ni önskar. Vid det första besöket upplyser vi er alltid om den lagstadgade sekretess som gäller för verksamheten och de speciella situationer då sekretessen kan brytas.

Våra lokaler på Karl den XI's väg 61 är placerade och utformade med utgångspunkt från lättillgänglighet och anonymitet.

Samtalen kostar 150 kronor per gång. Det finns möjlighet till avgiftsbefrielse. Vi tar ut avgift för inbokade besök som inte avbokats av er senast två vardagar före avtalad besökstid.

Vi erbjuder även samtal på engelska och tyska, för andra språk tar vi hjälp av tolk.

Vi utvärderar ert första samtal utifrån er upplevelse av relationen till familjerådgivaren, om mål och ämnen för samtalet varit viktiga för er och om sättet att arbeta passat er. Vi vet att allt detta inverkar på vår möjlighet att vara till hjälp och vill därför snabbt få kännedom om något behöver ändras. Vi är också öppna för önskemål om byte av familjerådgivare. Vi följer även på annat sätt kontinuerligt upp vår verksamhet bland annat genom utvärderingsintervjuer efter avslutad kontakt.

Kontakta oss

Vi är angelägna om att ni berättar för oss om ni har synpunkter/klagomål eller om ni inte tycker att vi lever upp till detta serviceåtagande. Ni kan också lämna synpunkter direkt till enhetschefen som har telefonnummer 035-18 27 22.

Om vi inte håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter på vår verksamhet, meddela oss gärna. Det kan du göra genom att klicka på "Kontakta oss" högre upp på denna sidan.