Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Frågor och svar om förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär.

Informeras jag om mina möjligheter att överklaga?

Ja, kommunen är skyldig att upplysa dig om dina möjligheter att överklaga, detta kallas besvärshänvisning.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag då du fått beslutet.

Hur ska överklagan se ut?

Den ska vara skriftlig.

Kostar det något att överklaga?

Nej, det kostar inget för den som överklagar.

Var kan jag läsa mer om laglighetsprövning?

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, exempelvis socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Av speciallagarna framgår vilka beslut som går att överklaga.

Vart skickar jag min skriftliga överklagan?

Se hänvisningen som framgår i ditt beslut. Ärendets karaktär avgör vilken instans som överklagan ska lämnas till. Generellt gäller:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197  
400 15 Göteborg

Hur går prövningen till?

Genom ett förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten, sakfrågan, av ett kommunalt beslut. Det överklagade beslutet kan både upphävas och ändras av ett nytt beslut.