Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så här hanteras ärenden

1. Ärendet startar

En handling kommer in till eller upprättas i Halmstads kommun. Ärendet registreras (diarieförs) i diariet vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer.

2. Ärendet bereds

Ärendet utreds av en tjänsteman. Vid behov tar tjänstemannen in synpunkter kring ärendet från andra berörda verksamheter genom en remiss.

I enklare ärenden kan tjänstemannen själv fatta beslut och i andra ärenden tar tjänstemannen fram ett underlag till politikerna och skriver ett förslag till beslut. Det framgår av respektive nämnds regler (delegationsordning) vad tjänstemän får fatta beslut om.

3. Sammanträde, beslut och protokoll

När underlaget är färdigt tar den politiska nämnden ett beslut. Protokollet justeras och finns tillgängligt i respektive nämnds diarium.

Vid större frågor kan ärendet behöva gå vidare från nämnden till en högre politisk instans för ett beslut av till exempel kommunfullmäktige.  Mer information om ett ärendets gång till kommunfullmäktige.

4. Expediering och genomförande

När beslut har fattats i ärendet expedieras (översänds) beslutet till berörda.

5. Ärendet avslutas och arkiveras

Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras. Tjänstemän får i uppdrag att genomföra beslutet.

Skiss på hur ett ärende hanteras

Klicka på bilden för att förstora