Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad kan man hitta i kommunarkivet?

Är du intresserad av lokalhistorisk forskning så finns det bland annat protokoll, räkenskaper, korrespondens, fotografier, kartor och ritningar och många andra spännande handlingar.

Släktforskare kan också hitta intressant material hos oss. I arkivet kan du hitta faderskapsakter, adoptionsakter och placeringsakter. Vi har också betygskataloger från mitten av 1800-talet och framåt och barnmorskedagböcker för Halmstads stad och Privata Förlossningshemmet i Halmstad. Vissa av dessa handlingar omfattas av sekretess.

Merparten av de handlingar som efterfrågas av släktforskare förvaras på något av Landsarkiven i Sverige. För Halland, Skåne och Blekinge finns Landsarkivet i Lund.länk till annan webbplats

Som släktforskare kan du också kontakta Hallands Släktforskarförening.länk till annan webbplats

Svensk Lokalhistorisk Databaslänk till annan webbplats (SLHD) gör kommunarkivens källmaterial tillgängligt för forskning. Samtliga kommunal- och sockenstämmoprotokoll, men också stadsfullmäktigeprotokoll, skrivs av ordagrant, tecken för tecken. Kommunalstämmo- och stadsfullmäktigeprotokollen omfattar åren 1863-1918.

Inlåningsrätt

Vi har beviljats inlåningsrätt från Riksarkivet. Detta innebär att vi kan låna in arkivhandlingar från såväl Riksarkivet som från andra arkivinstitutioner.