Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Frågor och svar om allmänna handlingar

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara till exempel e-post, video- eller bandupptagningar.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessen finns för att till exempel skydda enskilda människor i ärenden där de kan komma att lida men. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)länk till annan webbplats anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Får jag ta med mig handlingar hem?

Du kan läsa handlingar på plats, skriva av dem eller be att få kopior. Kopior över tio sidor kostar 3 kronor/sida.

Hur gör jag om jag inte får läsa en handling?

Om du inte får läsa en handling eller en del av en handling ska du få ett skriftligt besked med hänvisning till hur du överklagar beslutet.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannenlänk till annan webbplats.