Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Diarium

Ett diarium är ett register för kommunens allmänna handlingar såsom brev, yttranden och beslut inom kommunen och mellan kommunen, invånare och andra myndigheter. Alla har rätt att ta del av det som finns i diariet.

I Halmstads kommuns diarier på webben hittar du:

 • Ärenden och handlingar från och med oktober 2016
 • Dagens post/postlista (visas efter kl 12.00)
 • Handlingar, kallelser och protokoll till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden
 • Vill du söka handlingar från byggnämnden eller miljönämnden får du kontakta registrator

Vad finns inte i diariet?

Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen. Det finns också regler i kring hur personuppgifter ska hanteras som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarier på extern webbplats.

Följande uppgifter är dolda i diariet: sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn i vissa fall, känsliga personuppgifter och andra uppgifter som kan vara känsliga för den enskilde

Så här söker du:

 • Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen.
 • Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden" eller "Möten".
 • Om du redan vet ärendets diarienummer kan du skriva in det i sökfältet genom att ange exempelvis 2017/00032.
 • Om du vill kan du välja från vilket datum du vill söka samt till vilket datum du vill söka.
 • Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i.
 • Klicka på "Sök".

Obs! Det är i dagsläget inte möjligt att läsa all e-post som finns i webbdiariet om du använder Chrome som webbläsare. Använder du däremot någon annan webbläsare, exempelvis Internet Explorer eller Firefox så fungerar webbdiariet korrekt. Under 2020 kommer Halmstads kommun att byta lösning för visning av webbdiariet och då kommer alla webbläsare att fungera för att läsa alla handlingar.

Vill du se postlistan och läsa dagens post?

För att hämta postlistan:

 • Välj beslutsinstans i dropplistan
 • Ange "postlista" som sökord
 • Klicka i "ärende"
 • Klicka på "Sök"

För att hämta postlistor från alla nämnder:

 • Välj "Alla beslutsinstanser" dropplistan
 • Ange "postlista" som sökord
 • Klicka i "dokument"
 • Välj det datum du är intresserad av
 • Klicka på "Sök"