Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-02-05
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunfullmäktiges valberedning 2019-02-14
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Socialnämndens individutskott 2019-02-14
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Samordningsförbundet i Halland 2019-01-25
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2019-02-05
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Nedladdningsbart protokoll190205-kplu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2019-02-05
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Nedladdningsbart protokoll190205-kthu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kulturnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareNadeem Asif
  Nedladdningsbart protokoll190130-kn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Barn- och ungdomsnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 1-10
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMalin Johansson
  Nedladdningsbart protokoll190130-bun-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Byggnadsnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 1 - 14
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 10. Räddningsnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer1-9
  Förvaringsplats för protokolletBAS
  SekreterareAnnika Wallentin Ravnjakovic
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Valnämnd 2019-01-23
  • Justerat protokoll
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Teknik- och fritidsnämnden 2019-01-28
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 1-14
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunfullmäktige 2019-02-14
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset
  torsdagen den 14 februari 2019 kl 14.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  1) Val av justerare; 2) Motion - Utred möjligheten till en kommunal fordonspool; 3) Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen; 4) Tomtpris småhustomter, inom detaljplan Bergsgård 1:6 m.fl., Ranagård; 5) Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest; 6) Förlängning av exploateringsavtal avseende detaljplan för kv. Bojen och kv. Barkskeppet; 7) Valärenden ; 8) Anmälningsärenden;

  Halmstad den 6 februari 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

   

 14. Fastighetsnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer1-5
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Nedladdningsbart protokoll190130-fn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Kommunstyrelsen 2019-01-29
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAndrea Egerlundh
  Nedladdningsbart protokoll190129-ks-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Miljönämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Socialnämndens individutskott 2019-01-31
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Hemvårdsnämnden 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer1-10
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 19. Socialnämndens individutskott 2019-01-30
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-28
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 21. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2019-01-28
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer1-4
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 22. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2019-01-21
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 1-15
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 23. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-28
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.