Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Hemvårdsnämnden 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 138-154
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 140, 150

 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-12-03
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer200-223
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljönämnden 2019-12-04
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 110 - 111
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 4. Kulturnämnden 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 90-106
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktige 2019-12-12
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 12 december 2019 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Utdelning av Halmstads kommuns kulturpris
  - Allmänhetens fråga om personbilstrafiken i Halmstads kommun
  - Kommunrevisionen - information
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Utökat verksamhetsområde dagvatten Harplinge; 3) Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen; 4) Revidering av renhållningstaxa för Halmstads kommun 2020; 5) Revidering av Va-taxa för Halmstads kommun 2020; 6) Taxa avseende avgift för planbesked, områdes-bestämmelser och detaljplaner (plantaxa); 7) Förändring av handpenning vid försäljning av småhustomter; 8) Begäran från hemvårdsnämnden om tillämpning av befogenhetslagen för tillhandahållande av servicetjänster; 9) Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen; 10) Beslut om verksamhetsövergång av HR Service från kommunlednings-förvaltningen till servicekontoret; 11) Antagande av riktlinje och plan för krisberedskap i Halmstads kommun; 12) Antagande av riktlinje för privata utförare; 13) Revidering av kommunstyrelsens reglemente; 14) Motion om koldioxidbudget; 15) Motion om akutboende i Halmstad med garanterad drift året runt; 16) Motion om avveckling av lag om valfrihet i Halmstads kommun; 17) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 18) Valärenden; 19) Anmälningsärenden

  Halmstad den 4 december 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 6. Byggnadsnämnden 2019-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 117 - 128
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och ungdomsnämnden 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer126-142
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMalin Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.halmstad.se/download/18.51251fa716e189584164fa0b/1575368000937/191127-bun-protokoll-gdpr.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämnden 2019-11-29
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer76-86
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareDaniel Åkesson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 9. Kommunstyrelsen 2019-11-26
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer301-324
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2019-11-26PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Miljönämnden 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 100-109
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 11. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2019-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer§118-123
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-11-25
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Dokument eller extern anslagstavla191125-uan-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Hemvårdsnämnden 2019-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 140, 150 Omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 140, 150

 14. Fastighetsnämnden 2019-11-19
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 73-80
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla191119-fn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Teknik- och fritidsnämnden 2019-11-18
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 110-113, 115-125
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kommunfullmäktige 2019-11-21
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer80-90
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kommunfullmäktiges valberedning 2019-11-21
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer7-8
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Plansamråd del av Onsjö 13:1
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Servicenämnden 20191118
  • Justerat protokoll
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01
  • Justerat protokoll
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/anslagstavla/länk till annan webbplats
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Teknik- och fritidsnämnden 2019-11-18
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 114, omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2019-11-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer157-171
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-11-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer32-33
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Räddningsnämnden 2019-11-15
  • Justerat protokoll
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer48-59
  Förvaringsplats för protokolletBAS, Kristinehedsvägen 2
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 25. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2019-11-11
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 106-117
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 26. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-11-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer186-199
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 27. Kommunfullmäktige 2019-11-21
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 21 november 2019 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Debatt om lokal klimatpolitik
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Utökning av verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten Vallås ; 3) Utökning av verksamhetsområdet för spillvatten Söndrum ; 4) Destination Halmstad AB - försäljning av aktier i Industriellt utvecklingscentrum Halland; 5) Utveckla styrning och ledning - Riktlinje för Halmstads kommuns styrning; 6) Överföring av uppdrag från fastighetsnämnden, servicenämnden och socialnämnden till byggnadsnämnden och miljönämnden; 7) Framtida driftform för LBVA; 8) Arvode för ordförande och vice ordförande i LBVA AB; 9) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 10) Valärenden; 11) Anmälningsärenden;

  Halmstad den 13 november 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 28. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2019-11-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer138-145
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.