Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-01-16
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-01-15
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletFredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsens veksamhetsberedning 2017-12-19
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen verksamhetsberedning
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunstyrelsen 2018-01-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, kommunstyrelsens kansli
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Socialnämndens individutskott 2018-01-04
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Teknik- och fritidsnämnden 2017-12-18
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStationsgatan 48, Teknik- och fritidsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.