Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2019-06-10
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 63-77
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2019-06-13
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 27-29
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2019-06-13
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 39-44
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens sammhällsbyggnadsutskott 2019-06-11
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§ 99-112
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2019-06-11
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 78-90
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Nedladdningsbart protokoll190611-kthu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Fastighetsnämnd 2019-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 31-40
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Nedladdningsbart protokoll190529-fn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Valnämnden 2019-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Nedladdningsbart protokollHalmstads kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Barn- och ungdomsnämnden 2019-05-22
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 51-62
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMalin Johansson
  Nedladdningsbart protokoll190522-bun-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsen 2019-06-04
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 148-187
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAndrea Egerlundh
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktige 2019-06-18/19
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset tisdagen den 18 juni 2019 klockan 08:30 samt onsdagen den 19 juni klockan 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  Dag ett 18/6
  1) Val av justerare; 2) Planeringsdirektiv med budget 2020-2024; 3) Budget för kommunrevisionen planperioden 2020-2024;

  Dag två 19/6
  - Ledamöternas frågestund

  4) Delårsrapport 1 januari-april 2019; 5) Ägardirektiv för kommunens bolag 2020; 6) Utökning av verksamhetsområde Skedala; 7) Utökning av verksamhetsområde Öringe; 8) Markbyten rörande Fyllinge 20:233, Trönninge 23:1, Trönninge 5:1 och Trönninge 2:27 vid Kistinge industriområde; 9) Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område; 10) Ändring av lokala ordningsföreskrifter - kommunala utebad och idrotts- och fritidsanläggningar; 11) Reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö; 12) Interpellation om skolbyggnation; 13) Valärenden; 14) Anmälningsärenden;

  Förslag till planeringsdirektiv med budget finns tillgängligt på Halmstads kommuns hemsida, www.halmstad.selänk till annan webbplats

  Halmstad den 10 juni 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 11. Samordningsförbundet i Halland 2019-04-26
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Patientnämnden Halland 2019-05-23
  • Justerat protokoll
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 29-39
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret Halmstad
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Socialnämndens individutskott 2019-06-05
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer§§ 262-296
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kulturnämnden 2019-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 46-54
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunfullmäktiges presidium 2019-06-03
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktiges presidium
  Paragrafer§§ 1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Nedladdningsbart protokollHalmstads kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2019-06-04
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 14-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareTherese Åkerström
  Nedladdningsbart protokollVerksamhetsberedning
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Hemvårdsnämnden 2019-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer54-67
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Nedladdningsbart protokollProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 18. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-05-21
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 17-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Nedladdningsbart protokollHalmstads kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Teknik- och fritidsnämnden 2019-05-20
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 54-60, 62-69
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Hemvårdsnämnden 2019-05-27
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer50-53
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Nedladdningsbart protokollProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 21. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-05-27
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer77-85
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareAnna Carlgren
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Byggnadsnämnden 2019-05-22
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 47 - 57, 59 - 63
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Nedladdningsbart protokollHalmstads kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 23. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2019-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  Nedladdningsbart protokollNämnden för överförmyndare i samverkan
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Plangranskning 2019-05-24
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokumentkungörelse - Plangranskning.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 25. Socialnämndens individutskott 2019-05-23
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer§§ 238-261
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareZhale Rashid
  Nedladdningsbart protokollHalmstads kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 26. Kommunstyrelsen 2019-05-14
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 131-147
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAndrea Egerlundh
  Nedladdningsbart protokoll190514-ks-protokoll.gdpr.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 27. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2019-05-21
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer71-84
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Nedladdningsbart protokoll190521-kplu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.