Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens individutskott 2020-07-09
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Samordningsförbundet i Halland 2020-06-25
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Samordningsförbundet i Halland 2020-06-12
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-06-29
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer51-63
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Dokument eller extern anslagstavla200629-uan-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2020-06-30
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer14-15
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Patientnämnden Halland 2020-06-10
  • Justerat protokoll
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 16-26
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Hallandlänk till annan webbplats
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Teknik- och fritidsnämnden 2020-06-22
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer74-75, 78-87
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Hemvårdsnämnden 2020-06-24
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 75-95
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 9. Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer69-84
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Fastighetsnämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 36-43
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareErik Härlin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Socialnämndens individutskott 2020-06-25
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Patientnämnden Halland 2020-06-24
  • Justerat protokoll
  InstansPatientnämnden Halland
  Paragrafer§§ 27-29
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaAnslagstavla Region Hallandlänk till annan webbplats
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Byggnadsnämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 80-94
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Hemvårdsnämnden 2020-06-24
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  ParagraferOmedelbar justering § 88
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 88

 15. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2020-06-24
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer60-68
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kulturnämnden 2020-06-18
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 61-75
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla200618-kn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Miljönämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 46-52
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Teknik- och fritidsnämnden 2020-06-22
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer76-77
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Kommunfullmäktige 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 49-50, 54-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Plansamråd Österskans 1 mfl
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaPlansamråd Österskans 1 mfl.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Plansamråd del av Haverdal 22:1
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaPlansamråd del av Haverdal 22 1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Plansamråd del av Halmstad 10:10 mfl, Folkparken
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaPlansamråd Halmstad 10 10, Folkparken.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.