Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsen 2018-12-04
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2018-12-11
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2018-12-11
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämnden 2018-12-13
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Räddningsnämnden 2018-12-06
  • Justerat protokoll
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer41-48
  Förvaringsplats för protokolletRäddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2
  SekreterareAnnika Wallentin Ravnjakovic
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Fastighetsnämnd 2018-12-12
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Byggnadsnämnden 2018-12-05
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 160 - 179
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 9. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2018-12-11
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018-12-10
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 117-120, 122-124
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018-12-10
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§ 121
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunfullmäktiges presidium 2018-12-10
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktiges presidium
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunfullmäktige 2018-12-18/19
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset tisdagen den 18 december 2018 kl 08:30 samt onsdagen den 19 december 2018 kl 18:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Dag ett 18/12
  1) Val av justerare; 2) Planeringsdirektiv med budget 2019-2023; 3) Budget för kommunrevisionen planperioden 2019-2021;

  Dag två 19/12
  - Utdelning av Halmstads kommuns kulturpris
  - Destination Halmstad - Information om bordtennis-VM
  - Ledamöternas frågestund

  4) Ägardirektiv för kommunens bolag 2019; 5) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten - Onsjö; 6) Motion - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare; 7) Ny renhållningsordning 2019 - avfallsplan och föreskrifter; 8) Renhållningstaxa 2019 Halmstads kommun; 9) VA-taxa 2019 Halmstads kommun; 10) Justeringar av minimibelopp och maxtaxa inom hemtjänst m m, 4 a§, för år 2019, utifrån det förhöjda prisbasbeloppet samt public service-avgift; 11) Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland; 12) Reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel ; 13) Översyn av lokala ordningsföreskrifter; 14) Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning; 15) Utredning om skyddsskor; 16) Halmstads kommuns hedersbevisning; 17) Valärenden; 18) Anmälningsärenden;

  Förslag till planeringsdirektiv med budget finns tillgängligt på Halmstads kommuns hemsida, Halmstad.se.

  Halmstad den 10 december 2018

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad. 14. Valnämnden 2018-11-26
  • Justerat protokoll
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Socialnämndens individutskott 2018-12-06
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer129-142
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 17. Kulturnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 18. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer32-36
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Miljönämnden 2018-11-27
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Servicenämnden 2018-11-19
  • Justerat protokoll
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 21. Fastighetsnämnden 2018-11-14
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 22. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 23. Hemvårdsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer131, 133, 134, 138
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 131, 133, 134, 138

 24. Hemvårdsnämnden 2018-11-28
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer125-127
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 125-127 Individärenden

 25. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer122-139
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  2018-11-26

 26. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2018-11-26
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 27. Teknik- och fritidsnämnden 2018-11-19
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 106-110, 112-124
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 28. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2018-11-20
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 29. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2018-11-20
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 30. Öppettider 2018, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte och Laholm
  • Kungörelse
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  DokumentÖppettider 2018, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte och Laholm.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.