Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsen 2018-06-19
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, kommunstyrelsens kansli
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Teknik- och fritidsnämnden 2018-06-18
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer64-67, 69-78
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Hemvårdsnämnden 2018-06-20
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 72-74
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen Södra vägen 5
  SekreterareBritt Wiklander
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 72-74

 4. Hemvårdsnämnden 2018-06-20
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer67
  Förvaringsplats för protokolletSödra vägen 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedlebar justering §§ 67, 71

 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-06-18
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer13-15
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Räddningsnämnden 2018-06-13
  • Justerat protokoll
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer17-22
  Förvaringsplats för protokolletRäddningstjänsten
  SekreterareAnnika Wallentin Ravnjakovic
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Socialnämnden 2018-06-13
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer43-48
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Socialnämndens individutskott 2018-06-19
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer391-394
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunfullmäktige 2018-06-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Teknik- och fritidsnämnden 2018-06-18
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer68
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018-06-11
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer61-73
  Förvaringsplats för protokolletLaholmsbuktens VA, Stationsgatan 48 A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunala Handikapprådet 2018-06-07
  • Justerat protokoll
  InstansKommunala Handikapprådet
  Paragrafer14-24
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareTorbjörn Lagergren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Servicenämnden 2018-06-11
  • Justerat protokoll
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 14. Kammarrätten i Göteborg Mål m-310-18, 2018-05-31
  • Kungörelse
  InstansKammarrätten i Göteborg
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kammarrättens dom med tillhörande hänvisning om hur man överklagar hålls tillgänglig på kommunstyrelsens kansli, rådhuset

 15. Kommunstyrelsens personalutskott 2017-06-05
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Kulturnämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningen, Kungsgatan 25
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 17. Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-05
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens ledningsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Hemvårdsnämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer46-60
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 19. Socialnämndens individutskott 2018-06-07
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer352-390
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 20. Kommunfullmäktige 2018-06-12
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset tisdagen den 12 juni 2018 kl 18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Säkerhet i valet 2018
  - Kommunrevisionen - information
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Motion - Om ändring av tomträttsavgäld och friköpspris; 3) Motion - Angående ändrade tomträttsregler i Halmstad; 4) Halmstads resecentrum - förtydligande av ansvar samt tilläggsanslag för drift och underhåll; 5) Väntyta/hållplats på Stora torg; 6) Inriktning för Kattegattgymnasiet; 7) Halmstads Hamn, färjeterminal; 8) Delårsrapport 1 januari-april 2018; 9) Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor; 10) Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum; 11) Utvärdering av huvudmannaskapet för förskolans måltidsverksamhet; 12) Kommunfullmäktiges sammanträdestider; 13) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 14) Valärenden; 15) Anmälningsärenden;

  Halmstad den 4 juni 2018

  Johan Rydén
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Sammanträdet kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 21. Kommunstyrelsen 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 22. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer88-89, 92-101
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 23. Hemvårdsnämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§§ 49-50
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering §§ 49-50

 24. Hemvårdsnämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§ 48
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 48

 25. Hemvårdsnämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer§ 53
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 53

 26. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2018-05-14
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 27. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer90-91
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 28. Miljönämnden 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareHelena Mattssson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 29. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 30. Plansamråd 2018-05-15
  • Kungörelse
  InstansKommunledningsförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplander
  Ansvarig för kungörelsenVioleta Stanic
  DokumentTillkännagivande plansamråd.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.