Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Teknik- och fritidsnämnden 2020-09-17
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer88-91, 95-102
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunfullmäktige 2020-09-24
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer64-77
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Samordningsförbundet i Halland 2020-09-03
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 2020-09-22
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 215-239
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaKS Protokoll 2020-09-22PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämnden 2020-09-23
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 65-72
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2020-09-23
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 48-52
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Plansamråd Nippeln 1 och Nonien 1 mfl Ny F-3 skola i Fyllinge
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/detaljplaner
  Dokument eller extern anslagstavlaPlansamråd Nippeln 1 och Nonien 1 mfl.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Teknik- och fritidsnämnden 2020-09-17
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer92-94
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens individutskott 2020-09-17
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Miljönämndens presidium 2020-09-16
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§21-22
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 20-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunfullmäktige 2020-09-24
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Halmstads Teater torsdagen den 24 september 2020 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I Stora salongen finns en läktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Information från kommunrevisionen
  - Information om krisledningsnämndens upphörande
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Utökning verksamhetsområde dagvatten Spånstad; 3) Revidering av renhållningstaxa för Halmstads kommun 2021; 4) Flytt av åkeriverksamhet från servicenämnden till Laholmsbuktens VA AB; 5) Beslut om begäran om ett nytt anslagsområde för valnämndens verksamhet; 6) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021; 7) Motion - Inför ett cirkulärt system på Halmstad Arena Bad; 8) Motion om modersmålsundervisningen; 9) Motion om gästhamn - ett måste för vår kustkommun; 10) Motion om historisk skyddsvärd mark; 11) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 12) Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag; 13) Valärenden; 14) Anmälningsärenden

  Halmstad den 16 september 2020

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 13. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2020-08-18
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer18-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 94-100
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Benghagen
  Dokument eller extern anslagstavlaKPLU protokoll 2020-09-08PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer135-150
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer87-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Samordningsförbundet i Halland 2020-08-21
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 18. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2020-09-07
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer16-17
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 19. Kommunstyrelsen 2020-09-01
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 188-214
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaKS protokoll 2020-09-01PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Socialnämndens individutskott 2020-09-03
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer§§ 444-466
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.