Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2019-10-31
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 31 oktober 2019 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen. Observera att sammanträdet stängs för allmänhet och media i samband med ärende 16 (sista ärendet), förutsatt att beslut om stängda dörrar fattas av fullmäktige.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Förvärv av Kombihallen; 3) Plusbostäder - för ett tryggt boende; 4) Kommunomfattande översiktsplan - ÖP 2050; 5) Fordonspolicy för Halmstads kommun; 6) Delårsbokslut 2 januari-augusti 2019; 7) Reviderad taxa för byggnadsnämndens verksamhet; 8) Taxa vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark; 9) Ansökan ur Stiftelsen Spritbolagets Gåvofond - 2019-06-03; 10) Ansökan ur Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond - 2019-06-03; 11) Förlängning av ersättningsmodell 2018-2019 - Hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland; 12) Interpellation gällande den ökande sjukfrånvaron i Halmstads kommun; 13) Valärenden; 14) Anmälningsärenden; 15) Beslut om stängda dörrar i överläggningen av Risk- och sårbarhetsanalys 2019; 16) Risk- och sårbarhetsanalys 2019;

  Halmstad den 23 oktober 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2019-10-21
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2019-10-15
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer252-272
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.halmstad.se/download/18.72d5a6c916cae3f515a8ebe9/1571813771133/191015-ks-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-10-22
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer169-185
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-10-04
  • Justerat protokoll
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  Paragrafer61-71
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/anslagstavla/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Teknik- och fritidsnämnden 2019-10-21
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§ 99 omedebar justering
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2019-10-14
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 95-105
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens individutskott 2019-10-10
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer580-618
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareAnna Hedman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Fastighetsnämnden 2019-09-26
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 59-64
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla190926-fn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-10-01
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer27-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2019-10-01
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer126-142
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.halmstad.se/download/18.653545e716cae44b621642af/1570452466309/191001-kplu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Byggnadsnämnden 2019-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer89 - 103
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 13. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2019-10-01
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer113-125
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-10-01
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§150-§§168
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 95-109
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMalin Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlahttps://www.halmstad.se/download/18.72d5a6c916cae3f515a5bb31/1570083841694/190925-protokoll-bun.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-09-30
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Dokument eller extern anslagstavlaHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.