Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Plansamråd 2018-10-09
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplaner
  DokumentPlansamråd.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Socialnämnden 2018-10-18
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2018-10-15
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2018-10-15
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer22-25
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018-10-15
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§ 98, omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Plansamråd 2018-10-09
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplaner
  DokumentPlansamråd.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-10-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens ledningsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Socialnämndens individutskott 2018-10-11
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Byggnadsnämnden 2018-10-03
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer125 - 141
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 10. Fastighetsnämnden 27 september 2018
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunstyrelsen 2018-10-02
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunfullmäktige 2018-10-15
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset måndagen den 15 oktober 2018 kl 18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Presentation av tjänstepersonsorganisationen
  - Information om Halmstads kommuns arvodesbestämmelser
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige

   

  Halmstad den 7 oktober 2018

  Rose-Marie Henriksson
  Ålderspresident i kommunfullmäktige

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad. 14. Kulturnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 15. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 2018-10-03
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer100-108, 111-113
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Öppettider 2018, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte och Laholm
  • Kungörelse
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  DokumentÖppettider 2018, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte och Laholm.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Hemvårdsnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer92-104
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareJeanette Hembring-Stjernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 19. Miljönämnden 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljöförvaltningen, Kungsgatan 25
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sammanträde 2018-09-25

 20. Teknik- och fritidsnämnden 2018-09-19
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 21. Kommunfullmäktige 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 22. Socialnämndens individutskott 2018-09-27
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 23. Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer109-110
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering

 24. Plansamråd 2018-09-18
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplaner
  DokumentPlansamråd.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 25. Valnämnden 2018-09-12
  • Justerat protokoll
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 26. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 27. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.