Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsen 2020-03-31
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 80-105
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2020-03-31PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer31-38, 40-42
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2020-03-30
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer7-8
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-30
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer22-38
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Dokument eller extern anslagstavla200330-uan-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämndens individutskott 2020-04-02
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kulturnämnden 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 28-38
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 7. Samordningsförbundet i Halland 2020-03-19
  • Justerat protokoll
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2020-03-27
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 10-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 16, 18-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Byggnadsnämnden 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 35 -51
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Teknik- och fritidsnämnden 2020-03-23
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer28-30, 35-43
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunfullmäktige 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 15, 17 - omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Räddningsnämnden 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer10-20
  Förvaringsplats för protokolletRäddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2
  SekreterareAnnelie Wallentin
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Socialnämnden (enskilda ärenden) 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer13-18
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Socialnämnden 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer21-28
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer39
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Miljönämnden 2020-03-23
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 18-28
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Patientnämnden Halland 2020-03-04
  • Justerat protokoll
  InstansHemvårdsnämnden
  Paragrafer1-15
  Förvaringsplats för protokolletHemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5
  SekreterareSofia Nygren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Teknik- och fritidsnämnden 2020-03-23
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer31-34
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Socialnämndens individutskott 2020-03-19
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareNadeem Asif
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer36-48
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer33-47
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 23. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer53-68
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Krisledningsnämnden 2020-03-18
  • Justerat protokoll
  InstansKrisledningsnämnden
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 25. Kommunfullmäktige 2020-03-26
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 26 mars 2020 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Upprop
  - Genomgång av säkerhetsföreskrifter
  - Information från Coompanion Halland
  - Information från kommunrevisionen
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Reservation av tomt för moské; 3) Överföring av budgetmedel för Tylösandsterassen ; 4) Motion om ersättning av parkeringsavgifter; 5) Motion om en bra sjöräddning; 6) Motion - Katthemmets verksamhet behövs i Halmstad; 7) Beslut om riktlinje för hantering av kemikalier; 8) Beslut om överflyttning av Europa Direkt från kulturnämnden till kommunstyrelsen; 9) Beslut om inrättande av säkerhets- och trygghetsforum ; 10) Valärenden; 11) Anmälningsärenden;

  Halmstad den 18 mars 2020

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande

  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2020-03-16
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer5-6
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareRebecka Bernström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 27. Nissans fiskevårdsområdesförening 2020-02-06
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSofia Yngstrand
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Årsmötesprotokoll

 28. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning 2020-03-13
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens verksamhetsberedning
  Paragrafer§§ 5-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 29. Kommunstyrelsen 2020-03-10
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 52-60, 62-79
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2020-03-10, §§ 52-60, 62-79PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 30. Miljönämndens presidium 2020-03-11
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 1-4
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 31. Fastighetsnämnden 2020-02-26
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer§§ 9-17
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla200226-fn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 32. Kommunstyrelsen 2020-03-10
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 51, 61 - omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll KS 2020-03-10 - omedelbar justeringPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 33. Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-26
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer13-30
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMatilda Bengtsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.