Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i rådhuset. Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Byggnadsnämnden2019-04-10
  • Justerat protokoll
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 30 - 46
  Förvaringsplats för protokolletByggnadskontoret, rådhuset
  SekreterareMaria Isacsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Text

 2. Nämnden för Laholmsbuktens VA
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§§ 40-43, 45-50
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 13-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareRoland Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunfullmäktige 2019-04-25
  • Kallelse
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 25 april 2019 kl 14.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

  Sammanträdet inleds med:
  - Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats
  - Allmänhetens fråga
  - Ledamöternas frågestund

  1) Val av justerare; 2) Kommunala bolag - årsredovisningar 2018; 3) Nämndernas verksamhetsberättelser 2018; 4) Årsredovisning 2018; 5) Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2018; 6) Strategisk plan; 7) Framtida styrform för LBVA; 8) Sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen; 9) Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda; 10) Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige; 11) Interpellation om skolbyggnation; 12) Valärenden; 13) Anmälningsärenden

  Halmstad den 17 april 2019

  Andreas Bergman
  Kommunfullmäktiges ordförande


  Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

  Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 5. Nämnden för Laholmsbuktens VA 2019-04-15
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för Laholmsbuktens VA
  Paragrafer§ 44, omedelbart justerad
  Förvaringsplats för protokolletNämnden för Laholmsbuktens VA, Stationsgatan 48A
  SekreterareCarina Malmgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2019-04-15
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer18-20
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  SekreterareAnna Carlgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunala funktionsrättsrådet 2019-04-04
  • Justerat protokoll
  InstansKommunala funktionsrättsrådet
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareTorbjörn Lagergren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 51-61
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Nedladdningsbart protokoll190409-kplu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Socialnämndens individutskott 2019-04-11
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer141-170
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareZhale Rashid
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsen 2019-04-02
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 77-109
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAndrea Egerlundh
  Nedladdningsbart protokoll190402-ks-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer§§ 49-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareSusanne Johansson
  Nedladdningsbart protokoll190409-kthu-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer§§ 51-68
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Servicenämnden 2019-04-08
  • Justerat protokoll
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletServicekontoret, Torsgatan 1
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-03-20
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Fastighetsnämnden 2019-03-27
  • Justerat protokoll
  InstansFastighetsnämnden
  Paragrafer14-19
  Förvaringsplats för protokolletFastighetskontoret, Nymansgatan 23
  SekreterareSofia Lyberg
  Nedladdningsbart protokollHandlingar och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27
  • Justerat protokoll
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 24-35
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  SekreterareMalin Johansson
  Nedladdningsbart protokoll190327-bun-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Kulturnämnden 2019-03-27
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2019-04-01
  • Justerat protokoll
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 19. Teknik-och fritidsnämnden 2019-03-25
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 26-39
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 20. Plansamråd 2019-03-19
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/detaljplaner
  DokumentKungörelse HP samråd-Söndrum till hemsidan.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.