Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-01-19
  • Justerat protokoll
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan
  Paragrafer1-10
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliets kansli, Rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Plansamråd del av Halmstad 2:16 mfl fastigheter, Södra Infarten etapp 2
  • Kungörelse
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se
  Dokument eller extern anslagstavlaPlansamråd del av Halmstad 2 16 mfl fastigheter, Södra Infarten etapp 2.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljönämndens presidium 2021-01-13
  • Justerat protokoll
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§1-2
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  SekreterareNatali Balta
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-01-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Paragrafer1-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareUlrica Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2021-01-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
  Paragrafer§§ 1-7
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Bengthagen
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2021-01-12PDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2021-01-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareErika Bengthagen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 2021-01-12
  • Justerat protokoll
  InstansKommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
  Paragrafer1-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareAnna Carlgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens individutskott 2021-01-07
  • Justerat protokoll
  InstansSocialnämndens individutskott
  Paragrafer1-14
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5
  SekreterareDaniel Åkesson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kulturnämnden 2021-01-04
  • Justerat protokoll
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 1-2
  Förvaringsplats för protokolletKulturförvaltningens kontor, Kungsgatan 25
  SekreterareSofia Lyberg
  Dokument eller extern anslagstavla210104-kn-protokoll.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Teknik- och fritidsnämnden 2020-12-21
  • Justerat protokoll
  InstansTeknik- och fritidsnämnden
  Paragrafer139-157
  Förvaringsplats för protokolletTeknik- och fritidsnämnden, Stationsgatan 48A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Halmstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Du måste ange samtliga omständigheter som överklagandet grundas på inom de tre veckorna.