Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Funktionsrättsrådet

I det kommunala funktionsrättsrådet träffas företrädare för de politiska partierna och funktionshinderorganionerna. Här diskuteras frågor som har betydelse för personer med funktionshinder.

Rådet ska underlätta för personer med funktionshinder att ha inflytande i frågor som gäller personer med funktionshinder. Rådet är också remissinstans för frågor kring personer med funktionshinder.

Till funktionsrättsrådet finns en referensgrupp med representanter från samtliga funktionshinderorganisationer i kommunen.

Kommunstyrelsen utser vilka politiker som ska representera kommunen i rådet.

Funktionsrättsrådet hette tidigare handikapprådet.

Nödvändig variabel saknas

Förkortningar

DF: Diabetesförbundet
HRF: Hörselskadades riksförbund
STROKE: Strokeföreningen i Hallands län
SRF: Synskadades Riksförbund, Halmstad-Hylte 
FUB: Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
STAM: Hallands stamningsförening
ÅSS: Ångestsyndrom-sällskapet i Halmstad

Föreningsregistret

I föreningsregistretlänk till annan webbplats finner du en överblick över kommunens registrerade föreningar med kontaktuppgifter och länkar till eventuella webbplatser.