Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elda rätt utomhus

Här är en film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du kan elda säkrare.

 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom detta avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Släckredskap måste finnas. (Till exempel vattenslang, kannor eller hinkar med vatten.)
 • Det måste finnas telefon i omedelbar närhet för att kunna larma 112. 
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar. 
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Innan du börjar elda, se till att det inte är några djur som byggt bo eller tagit skydd i riset. Flytta riset någon meter dagen innan. När det är dags att elda, kontrollera riset. Slå gärna på kvistarna och för oväsen för att jaga ut till exempel igelkottar, harar och kattmammor som kan gömma sig där i.
 • Elda inte när det blåser. 
 • Elden ska vara släckt innan mörkrets inbrott. 
 • Det är förbjudet att elda halm.
 • Om du stör dig på någons eldning, tala i första hand med hen eller kontakta miljöförvaltningen.
 • Du behöver inte längre anmäla till räddningstjänsten att du tänker elda. Ansvaret är helt och hållet ditt!

Lägereldar

Se den här filmen om du tänker elda i skog och mark.

 • Använd helst fältkök. Men om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus eller sandmark. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten. Elda inte på torvmark, jordig skogsmark eller mossa. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik att elda nära myrstackar eller stubbar. 
 • Gör inte upp eld på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka, sår i naturen som aldrig läks. 
 • Elda aldrig om det blåser. Vinden kan föra gnistor in i skogen eller till torrt gräs. 
 • Du får elda med grenar, kottar och kvistar från marken. Levande träd och buskar får du inte ta. 

Släck så här

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om glöden så att den slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Om elden sprider sig

 • Larma via 112. 
 • Försök hejda elden i vindriktningen. Använd krattor, sopborstar eller ruskor av små granar som helst ska blötas. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt mot marken så att elden kvävs. Piska inte på elden med stora slag, då får elden mer fart.