Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gaslager Skallen, Kvibille

Swedegas gaslager Skallen utanför Kvibille klassas som en farlig verksamhet med krav på en högre säkerhetsnivå. 

Swedegas gaslager Skallen utanför Kvibille har särskilda krav på en hög säkerhetsnivå då en händelse på anläggningen kan medföra en allvarlig kemikalieolycka.

Det ställs även krav på kommunen att ha en aktuell insatsplan för anläggningen, öva planen minst var tredje år och att informera allmänheten om riskerna med verksamheten.


Så här gör du vid olycka på gaslagret

På Swedegas gaslager hanteras naturgas i ett helt slutet system. För att en olycka med naturgas som ger allvarliga följder skulle inträffa behöver stora mängder gas läcka ut och antändas. Det finns omfattande säkerhetsåtgärder som förebygger och minimera risker för olyckor på anläggningen.

Ett brev från räddningstjänsten PDFoch en broschyr från SwedegasPDF finns med information till allmänheten.

Kommunen har även en insatsplan för anläggningen om en olycka skulle inträffa. Planen är uppbyggd med en allmän del samt en detaljerad del för räddningstjänstens interna arbete.