Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Biskopstorps bergtäkt

NCC´s bergtäkt i Biskopstorp klassas som en farlig verksamhet med särskilda krav på säkerhetsnivå. 

Verksamheten har särskilda krav på säkerhetsnivån då en händelse på anläggningen kan medföra allvarlig olycka.

Kommunen ska enligt lag informera allmänheten om verksamheten som bedrivs och vilka risker det finns med hanteringen.


Så här gör du vid olycka på Biskopstorp bergtäkt, NCC

Det primära syftet med täktverksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Brytning av berg för produktionen sker genom sprängning. De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel.

Risken för explosion räknas som låg.

Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten till platsen och till hjälp har de personal och experter från företaget.
NCC har sammanställt ett dokument för dig som vill ha mer information.PDF