Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad händer när cirka 3.000 ton konstgödsel brinner?

Den 21 september 2012 utbryter en omfattande brand i Oceanhamnen i Halmstad. En lagerbyggnad med kemikalier brinner, rökutvecklingen är omfattande och explosionsrisken stor. Först tre dagar senare är branden under kontroll.

Branden i Oceanhamnen gav många erfarenheter kring både krishantering och räddningsarbete under en extraordinär händelse som du kan ta del av här. 

Föreläsningar

I slutet av 2012 bjöd Halmstads kommun in till en erfarenhets- och samverkansdag för att berätta om räddningstjänstens insatser samt kommunikations- och stabsarbetet under händelsen. Förutom lokala aktörer deltog även representanter för Länsstyrelsen Halland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Se presentationer från samtliga föreläsningar.

Rapporter

I erfarenhetsrapporten kan du läsa mer om både krisledningens arbete och den operativa delen av räddningsinsatsenPDF.

Räddningstjänstens utredning beskriver hur branden startade, hur brandförloppet såg ut samt hur insatsen genomfördes.PDF

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar som ställdes efter hamnbranden.

Brandorsaken finns publicerad som nyhet i juni 2013.