Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valambassadörer ska få fler Halmstadbor att rösta


Tre valambassadörer med uppdraget att få fler Halmstadbor att gå till vallokalerna 25 maj och 14 september. Det finns sedan två veckor tillbaka i Halmstads kommun. Valambassadörerna är en del av den satsning på att öka valdeltagandet som Halmstads kommun gör under supervalåret 2014.

Fokus för såväl valambassadörerna som för de övergripande insatserna är de väljargrupper- personer som har en annan etnisk bakgrund än svensk och ungdomar- där valdeltagandet har varit lågt i tidigare val. Särskilda insatser kommer också att göras i de valdistrikt i Halmstads kommun där valdeltagandet traditionellt sett har varit lägre.

– Det är en viktig demokratisk rättighet att rösta. Valdeltagande kan ses som en måttstock på hur demokratiskt ett samhälle är. Det är viktigt att kommunen som en demokratisk organisation arbetar med att skapa förståelse bland invånarna om varför det är viktigt att rösta. Särskilt bland de grupper där valdeltagandet brukar vara lågt, säger Nakisa Khorramshahi, utvecklingsstrateg i Halmstads kommun med ansvar för jämställdhets- och demokratifrågor.

Den egna rösten kan påverka

Insatserna, som pågår ända fram till kommun- landstings- och riksdagsvalen den 14 september, kommer att ha två syften. Dels att öka kunskapen om när, hur och var det går att rösta och om vem som har rösträtt i Europaparlamentsvalet och de allmänna valen, dels att öka tilltron till att den egna rösten spelar roll och påverkar valresultatet.

Följ valambassadörernas arbete

Valambassadörerna kommer framförallt att röra sig runt om i kommunen och prata med Halmstadbor om val och om att rösta, men de kommer även att vara aktiva i sociala medier. Du kommer bland annat att kunna följa deras via Halmstads kommuns twitterkonto (@halmstadskommun) och vi den nystartade bloggen ”Halmstad väljerlänk till annan webbplats”. Dessutom ska valambassadörerna instagramma från kommunens instagramkonto som veckans medarbetare under vecka 20 och 21 och första veckan i september.

– För mig är det en självklarhet att rösta och den inställningen vill jag att fler ska ha. I vårt arbete kommer vi framförallt att prata med så många som möjligt av Halmstads alla förstagångsväljare. Som det ser ut just nu ska vi bland annat besöka alla Halmstads gymnasieskolor och olika evenemang och tillställningar, säger Rebecca Sellergren, koordinator supervalåret och en av valambassadörerna.

Ett arbete på uppdrag av politiken

Det är kommunstyrelsen som har beslutat att insatser för öka valdeltagandet ska göras. Samma uppdrag fanns även vid valet 2010. Då arbetade kommunen bland annat med informationsinsatser och anordnade en demokratifestival. I Andersberg, som är ett av de områden i Halmstads kommun där valdeltagandet är som lägst, ökade valdeltagandet i två valdistrikt med 5,5 respektive 7 procentenheter. Det innebar att Halmstads kommun var en av de kommuner där valdeltagandet ökade mest.

– I år är samordningen av de olika insatserna som kommunen gör mer omfattande än vid valet 2010. Valambassadörerna är bland annat anställda på prova-på-platser som är en satsning som redan finns i kommunen. Vi försöker på alla sätt använda oss av befintliga resurser i det här arbetet, säger Nakisa Khorramshahi

För mer information kontakta:

Nakisa Khorramshahi, utvecklingsstrateg, stadskontoret, 035-13 67 64, nakisa.khorramshahi@halmstad.se

Rebecca Sellergren, koordinator supevalåret, 070-814 32 03, rebecca.sellergren@halmstad.se