Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredning om vård för unga med demens och klartecken för nya förskolor - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 juni

Utredning om vård för unga med demens och klartecken för nya förskolor. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Utredning om hemsjukvård för unga med demens
Service, vård och daglig verksamhet för personer under 65 år med demens ska förbättras i Halmstads kommun. Det vill kommunstyrelsens ledningsutskott, som i dag beslutade att tillsätta en utredning som ska se över ansvarsfördelningen för målgruppen mellan kommunens förvaltningar.

Ansvaret för personer under 65 år med demens är i dagsläget fördelat mellan hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. En tidigare utredning har visat att det i nuläget finns en rad oklarheter vad gäller vilken förvaltning som ska handlägga vissa ärenden och vilka insatser som man sinsemellan kan erbjuda.

– Unga dementa ökar i antal och ska kunna leva ett gott liv i Halmstad. Vi ska utveckla metoderna för att tillsammans lösa de uppgifterna som flera förvaltningar blir inblandade i kring individerna. Vår traditionella organisering av kommunen behöver uppdateras när demens inträder tidigare i livet än efter 65 år, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (L).

Utredningen kommer att ske i samverkan mellan stadskontoret, hemvårdsförvaltningen, socialförvaltingen samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Halmstads kommun går ut ur nätverket ”Union of the Baltic Cities” Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade på tisdagens möte att Halmstads kommun ska gå ur nätverket Union of the Baltic Cities (UBC).

De frågor som drivs i UBC är fortsatt viktiga men kan bedrivas inom andra nätverk som geografiskt ligger bättre till, som exempelvis Danmark, norra Tyskland och södra Norge. Beslutet att gå ur UBC innebär en ekonomisk besparing för kommunen på 31 000 kronor per år.

Halmstads kommun blev medlemmar i UBC 2008. UBC är en organisation för städer kring Östersjön som samverkar inom olika områden och arbetar för att stärka utvecklingen i Östersjöregionen.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Immanuelkyrkans ansökan om medel för renovering avslås
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under dagens möte att avslå en ansökan från Immanuelkyrkan om ett extra bidrag för en takrenovering på 350 000 kronor.

Kyrkan genomförde så sent som 2006 en takrenovering med målning och tvättning, enligt gällande rekommendationer. Men redan efter fem år lossnar nu delar av färgen med påföljande rost. Företaget som utfört arbetet har bytt ägare och enligt utsago skulle garantitiden vara två år.

Halmstads kommun har tidigare, under åren 2005-2008, totalt beviljat 185 000 kronor för renovering av kyrkans tak. Ingen lokalhållande förening ges i dagsläget särskilda bidrag för reperationer och underhåll. Löpande underhåll bör finansieras inom föreningens egna medel eller genom användning av de pengar kommunen avsätter till de lokalhållande för föreningarnas reparationer och underhåll. Immanuelskyrkan har årligen tagit ut hela underhållsfonden för andra arbeten och reperationer och har därför inga innestående medel i underhållsfonden.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Klartecken för fyra förskolebyggen
Kommunstyrelsens ledningsutskott gav i dag klartecken till fastighetsnämnden att gå vidare med byggnationen av fyra förskolor; Oskarström, Linehed, Frösakull och Söndrum. Nämnden hade begärt 11 miljoner i tilläggsanslag eftersom byggnationen beräknas bli dyrare än först förväntat. Ledningsutskottet beviljar inte något tilläggsanslag, men eftersom det finns pengar avsatta för byggnation av förskolor de kommande åren så kan arbetet ändå fortsätta som planerat.