Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbyggnad på Söder – ett av ärendena på fullmäktige den 3 november

Detaljplan för område på Söder, priser på nya villatomter och en motion om friskvård för personal. Det var några av de ärendena som fullmäktige beslutade om på sitt möte den 3 november. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och direktsänds även på lokalradiolänk till annan webbplats och via webb-TVlänk till annan webbplats på kommunens webbplats. Alla sändningar från sammanträdena finns också samlade på vår sida för webb-TV från fullmäktige.

Hyresrätter och kontor på Söder

Bostäder, kontor, lokaler för handel och café eller restaurang samt parkmark. Det kan nu bli verklighet i på Söder efter att fullmäktige igår beslutade att anta en detaljplan för det område där bland annat Region Halland har sina lokaler i dag.

Fullmäktige godkände även ett avtal som ger möjlighet för det kommunala bostadsbolaget HFAB att skapa hyresrätter i området.

Utgångspunkten för arbetet med detaljplanen har varit att bevara den karaktär med blandning av byggnader som finns på Söder samtidigt som ambitionen har varit att skapa en sammanhållen karaktär hos den nya bebyggelsen.

Den nya detaljplanen vinner laga kraft om cirka fyra veckor under förutsättning att den inte överklagas.

Priser på nya villatomter satta

Priset för en av de tio nya småhustomterna i anslutning till Fammarpsvägen i Frösakull blir 1,75 miljoner kronor. Tomterna kommer att säljas via kommunens tomtkö. Även i Getinge kommer det snart att finnas nya tomter att köpa via den kommunala tomtkön. I Getinge blev priset per tomt 375 000 kronor. Alla priserna är utan exploaterings- och anläggningskostnader.

Kommunfullmäktige sätter priserna utifrån områdets läge, efterfrågan och storlek på tomten. De aktuella tomterna varierar mellan 900 – 700 kvadratmeter beroende på område.

Drygt 15 miljoner för Snöstorps IP

Byggföretaget som ska bygga de nya bostäderna på Snöstorps IP får betala drygt 15 miljoner kronor för de cirka 25 200 kvadratmetrarna som området omfattar. Det framgår av det avtal med företaget som fullmäktiges ledamöter godkände igår.

Det ska byggas 40 hyreslägenheter och 32 radhus med äganderätter enligt avtalet.. Hyreslägenheterna ska uppföras i tre våningar och radhusen i 1½ våning. Dessutom ska samtliga hyreslägenheter ha tillgång till hiss och vara tillgänglighetsanpassade.

Positivt ekonomiskt resultat i delårsbokslutet

Det blir ett positivt ekonomiskt resultat i kommunens delårsbokslut. 105,8 miljoner blev delårsresultatet vilket betyder att det finansiella målet om att bevara en hållbar och god finansiell ställning uppnås. Kommunfullmäktiges övriga finansiella mål nås också. Däremot framgår att endast 16 av kommunfullmäktiges 26 konkretiserade verksamhetsmål bedöms uppnås. Det är en måluppfyllnadsgrad om totalt 62 procent. Den slutgiltiga bedömningen av måluppfyllnaden görs dock i samband med att årsbokslutet tas fram i början av nästa år.

Inget generellt friskvårdsbidrag

Det blir inget generellt friskvårdsbidrag till kommunens anställda. Istället ska kommunens verksamheter även fortsättningsvis fortsätta med egna hälsofrämjandeinsatser för de anställda. Det var Ulla Winblad (S), Mariann Norell (V) och Krissi Johansson (S) som hade lämnat in en motion om friskvård och arbetsmiljö.

Motionärerna lyfter fram problematiken om ökade sjuktal inom vissa yrkesgrupper och ville därför bland annat att en förnyad HR-policy skulle tas fram samt att arbetet med hälsobokslut skulle systematiseras och att det skulle införas en friskvårdersättning som alla kommunens anställda skulle få ta del av. Kommunfullmäktige vill dock hellre att det arbete som pågår fortsätter och hänvisar i sitt beslut till att det redan pågår ett arbete med att ta fram nya personalpolitiska riktlinjer. Det var dock med minsta möjliga marginal som motionen avslogs. Röstsiffrorna blev 36 mot 35.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Johan Rydén (M), 070-374 48 88
1:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65
2:e vice ordförande, Houda Axelsson (M), 070-777 20 46