Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbyggnad av Halmstad C med i nationell trafikplan

Trafikverket lämnade under torsdagen över förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

För första gången finns utbyggnaden av Halmstad C med i listan över planerade investeringar.

– Det är ett mycket positivt besked, vi har jobbat länge för detta. Att komma i gång med resecentrum etapp 3 och öka kapaciteten på Halmstad C är viktigt för både Halmstad och Halland. Det skapar förutsättningar för att utveckla trafiken på både Västkustbanan och anslutande banor, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Gynnar stora delar av Västsverige

Utbyggnaden av Halmstad C innebär att personbangården ska byggas om och få längre, bredare och säkrare plattformar till ett utökat antal spår. Plattformarna kommer att nås på ett tryggt sätt genom en gångpassage som även ska ansluta till en ny servicebyggnad. Detta kommer att skapa kapacitet för utökad trafik, fler passagerare samt bättre tillgänglighet och personsäkerhet.

– En ökad kapacitet för tågtrafiken till och från Halmstad gynnar stora delar av västra Sverige. En utökad kollektivtrafik möjliggör och förenklar pendling så att fler familjer kan bo på en ort och arbeta på en annan. Företagen får lättare att rekrytera kompetens från ett större upptagningsområde, säger Carl Fredrik Graf (M).

Halmstad är en stad med stark tillväxt och nybyggnation av bostäder. Under 2017 kommer kommunen att passera 100 000 invånare. De kommande tre åren planeras cirka 5 000 nya bostäder, varav 2 000 kommer att ligga närmare än en kilometer från Halmstad C. Åren 2021–2025 planeras ytterligare drygt 4 000 bostäder, bland annat ett helt nytt stadskvarter – Tullkammarkajen med 800 bostäder och hållbarhetsprofil – bara ett par hundra meter från järnvägsstationen.

Utbyggnad kostar 330 miljoner

Sedan tidigare har Trafikverket, Region Halland samt Halmstads kommun arbetat fram en avsiktsförklaring i vilken alla tre parter föreslagits bidra till finansieringen av utbyggnaden – som beräknats kosta 330 miljoner kronor (i 2015 års prisnivå). Staten kommer att stå för knappt 200 miljoner av dessa, Region Halland för 33 miljoner och Halmstads kommun för 99 miljoner.

I och med den redan tecknade avsiktsförklaringen finns möjligheter för utbyggnaden att komma i gång tidigare än 2024.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.