Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppsägning av hyreskontrakt för äldreboende, men utredning om nya möjligheter i Getinge och Eldsberga

På fredagens extrainsatta möte med kommunstyrelsens ledningsutskott behandlades frågan om avveckling av äldreboenden i kommunen. Ledningsutskottet beslutade enligt det förslag som ligger från hemvårdsnämnden när det gäller uppsägning av hyresavtal, men vill också se över möjligheten att skapa framtida trygghetsboende i både Eldsberga och Getinge.

‒ Vi genomför nu en välbehövlig kvalitetsökning av platserna i många av våra äldreboenden. Dessutom har vi ambitionen att kunna etablera någon form av trygghetsboende för äldre i Eldsberga och Getinge, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

I Halmstads kommun finns ett flertal äldreboenden som inte motsvarar dagens krav på varken boende- eller arbetsmiljö. Med nya tillkommande äldreboende har kommunen dessutom ett överskott på platser i särskilda boende.

Skulle nuvarande boenden behållas, samtidigt som nyetableringarna öppnar, innebär det ett överskott på mer än 200 platser år 2017. Om inte beslutet tas riskerar kommunen ökade kostnader med ca 115 miljoner kronor per år.

För att nå balans mellan utbud och efterfrågan har kommunfullmäktige gett hemvårdsnämnden i uppdrag att komma med förslag på avvecklingar. Beslut om uppsägning av hyreskontrakt behöver tas på fullmäktiges sammanträde den 29 september, annars förlängs kontrakten automatiskt med tre till fem år.

‒ När nu avtalen löper ut med fastighetsägaren för de gamla husen kan vi fokusera på moderna boenden fullt ut för våra äldre. Boendemiljön är viktig i alla åldrar, så även självklart för äldre, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

‒ Vi Socialdemokrater vill att ersättningsboende i Eldsberga och Almgården presenteras först innan vi tittar på avveckling av äldreboende i Getinge och Eldsberga. Vi vill dessutom bevara boendet på Patrikshill, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Hemvårdsförvaltningens utredning om möjligheten att skapa ny trygghetsboenden i Eldsberga och Getinge ska presenteras för ledningsutskottet den 22 september.

Avveckling och nyetablering

Ledingsutskottet beslutar likt hemvårdsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avveckla de boende som inte är ändamålsenliga:

 • Almgården (februari 2017)
 • Hemgården (september 2016)
 • Bäckagård (december 2017)
 • Patrikshill (i etapper mars 2016 och april 2017)
 • Soldalen
 • Vidablick

Nyetableringar:

 • Oskarströms äldreboende
 • Aleris, Halmstad Plaza
 • Kvarnlyckan i Harplinge
 • Attendo, Nissabogatan

Frågor och svar angående avveckling av äldreboende

 • Hur ska flytten gå till?


  Hemvårdsförvaltningen ombesörjer allt praktiskt kring flytten, liksom kostnaderna för detta. Då en flytt nyligen gjordes från Kvarnlyckan till Sofiebergs äldreboende har vi goda erfarenheter med oss av detta, men det är en utmaning att få ihop logistiken eftersom flera boenden berörs. Att som äldre flytta är en stor omställning, och därför kommer vi göra vårt yttersta för att allt runtomkring ska fungera så bra som möjligt.
 • Hur påverkas verksamheten?


  Det är inte verksamheten som avvecklas, utan de specifika boendena som inte är ändamålsenliga. Verksamheten ska fortsätta och kunderna ska få den vård och omsorg de är beviljade enligt SoL (Socialtjänstlagen). Verksamheten gynnas när den bedrivs i ändamålsenliga lokaler, och det totala antalet platser i kommunen är detsamma.
 • Vad innebär LOV?


  LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att privata aktörer får etablera boenden i Halmstad, förutsatt att de uppfyller hemvårdsnämndens krav. Det innebär också att kunder som har beviljats äldreboende har rätt att välja mellan de olika boenden som finns i kommunen, oavsett driftsform.
 • Vad gör kommunen för att skapa nya boenden?


  Nybyggda Oskarströms äldreboende med 60 platser öppnar i oktober 2015. Hemvårdsnämnden har precis godkänt ett hyresavtal för nya Kvarnlyckan i Harplinge med 60 platser, som öppnar i början av 2017. Dessutom har det tillkommit 54 lägenheter via Aleris på Nissastrand under 2015. Under 2016-17 tillkommer också 113 (64+49) lägenheter på Nissastrand, Nissabogatans äldreboende inom Attendos regi.
 • När kommer besluten?


  Beslutet att flytta verksamhet från Vidablick och Soldalen är redan tagna av hemvårdsnämnden, men det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige i september. Den 26 augusti tog nämnden ställning till förslaget att säga upp hyresavtalen för Bäckagård, Almgården och Hemgården, samt förslaget att succesivt avveckla nuvarande LOU-avtal för Patrikshills äldreboende. Alla kunder har möjlighet att välja nytt boende utifrån valfrihetssystemet.
  Beslutsgång: hemvårdsnämnden (26/8), kommunstyrelsens ledningsutskott (28/8), kommunstyrelsen (8/9) och kommunfullmäktige (29/9). 

 • Varför avvecklas boendena just nu?


  Kommunen har hyresavtal med olika fastighetsbolag. I fallet med de aktuella boendena går avtalen att säga upp 2015, och utflytt sker under 2016 och 2017. Skulle avtalen inte sägas upp nu förlängs dem på fem år per automatik, vilket inte är ett alternativ. Mer ändamålsenliga lokaler behövs utifrån både boende- och arbetsmiljö.