Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygga Halmstad avvecklat, men arbetet fortsätter

Trygga Halmstad, som varit kommunens samverkansenhet för drog- alkohol- och brottsförebyggande arbete, lades ner vid halvårsskiftet. Arbetet med de viktiga frågorna utvecklas och fortsätter nu i de ansvariga verksamheterna.

Trygga Halmstad har varit en samverkansorganisation med uppgift att arbeta förebyggande kring droger, alkohol och kriminalitet. De som ingått i Trygga Halmstad har kommit från flera olika kommunala förvaltningar och har haft tätt samarbete med bland andra Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Halland.

Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om att avveckla Trygga Halmstad som organisation. Det arbete som bedrivits genom Trygga Halmstad kommer att fortsätta på de olika förvaltningarna, fortfarande i nära samverkan med andra aktörer.

Förändrat behov

Trygga Halmstad bildades för tio år sedan då man samlokaliserade personal från flera olika förvaltningar för att kunna öka effekten av det förebyggande arbetet. I takt med att den kommunala organisationen och styrningen förändrats, har behovet av samlokalisering minskat och andra samverkansforum har vuxit fram. Nu är målet att hitta nya sätt att organisera och effektivisera det brottsförebyggande arbetet.

- Att inkludera det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i förvaltningarnas löpande arbete hoppas jag kommer att leda till att organisationen i sin helhet känner ett ökat ansvar för frågorna, säger Therese Wallgren, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Halmstads kommun.

Ansvariga förvaltningar

  • Socialförvaltningen (Lennart Engman) – ansvarig för grannsamverkan, ansvarsfull alkoholservering och krogar mot knark.
  • Socialförvaltningen (Ulf Waldebrand) – ansvarig för nattvandring, lokal samverkan och trygghetsvandringar.
  • Barn- och ungdomsförvaltningen (Ingemar Lindqvist) – föräldrastöd och LUPP 2015.
  • Kulturförvaltningen – drogfria ungdomsarrangemang.
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen – studentsamverkan.
  • Stadskontoret (Therese Wallgren) – övergripande samordning och arbete mot våldsbejakande extremism.