Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Test av signal och kampanj för ökad kunskap om VMA

7 sekunders tut – gå inte ut! I samband med att Viktigt Meddelande till Allmänheten-signalen testas på måndagen kommer Halmstads kommun, i samverkan med övriga halländska kommuner och Länsstyrelsen, att arbeta för att öka medvetenheten om betydelsen av VMA.

I dag klockan 15.00 den 13 juni 2016 kommer du att kunna höra en signal som tutar i Halmstad. Det är utomhuslarmet för VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten som testas. Testet genomförs fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00. Hör du VMA-signalen vid ett annat tillfälle än vid test-tiderna betyder det att en fara hotar.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och andra allvarliga krishändelser. När signalen ljuder ska man vara inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer information om händelsen får man genom att slå på Sveriges Radio P4 och besöka kommunens webbplats.

Men det är inte alla som vet vad signalen betyder, eller vad man ska göra när den ljuder. Därför arbetar de halländska kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen i Halland för att öka kunskapen hos allmänheten. I Halmstads kommun kan man under måndagen få ta del av informationsmaterial i centrum klockan 11.30-13.30.

Information via telefonen

De så kallade ”Hesa Fredrik”-tutorna testades första gången 1931. Sedan dess har bebyggelsen i kommunerna växt och förändrats och enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bor i dag cirka 50 procent av Sveriges befolkning inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus. Det har skapat behov av ett moderniserat VMA-system. Sedan en tid tillbaka kan ett VMA kompletteras med information via SMS eller ett talmeddelande till fast telefon. Då kan alla som bor inom ett visst område få riktad information om en händelse.

Mer information om VMA hittar du på Din Säkerhet.länk till annan webbplats