Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv med budget 2018-2020 presenterat

Halmstad växer och så även trycket på kommunens välfärdstjänster. Det är utgångspunkten i socialdemokraternas planeringsdirektiv med budget som presenterades idag, den 24 maj. Förslaget innehåller förutom satsningar på skola, omsorg och ökat bostadsbyggande även insatser för att minska sjuktalen bland personalen i kommunen och skapa jobb åt individer som står långt från arbetsmarknaden.

– Halmstad kan bättre. Det är i den andan vi lägger fram vårt budgetförslag, med stora satsningar på områden som behöver förstärkas när vi växer som kommun. Vi satsar idag för ett morgondagens Halmstad som vi tror kan bli ännu bättre att leva och verka i, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Skola, omsorg och ökat bostadsbyggande

I budgeten finns pengar avsatta för att bygga ett stort antal nya skolor och förskolor. Socialdemokraterna vill se en långsiktigare planering i byggandet för att undvika paviljongslösningar. För att möta fallande skolresultat vill man öka
personaltätheten och fler skolsköterskor och kuratorer ska se till att barn och
unga mår bra. Insatser ska riktas dit skolresultaten är som lägst och läxhjälp
i någon form ska erbjudas på samtliga skolor i Halmstad.

Socialdemokraterna vill se omsorg för de äldre även utanför centrala Halmstad och i budgeten finns pengar avsatta för äldreboenden i Getinge och Eldsberga. Man vill öka personaltätheten, avskaffa delade pass och minutstyrda scheman samt prova sex timmars arbetsdag på några avdelningar som ett led i att minska sjuktalen.

– Det viktigt att kommunen tar sitt ansvar och erbjuder särskilda boenden i hela kommunen. Om vi också i framtiden ska kunna ta vårt ansvar är det viktigt att vi har mandat över var och när det byggs nya boenden, säger kommunråd Rose-Marie Edlund (S).

För att hantera den ökade befolkningstillväxten vill socialdemokraterna se ett kraftigt ökat bostadsbyggande med 1500 nya bostäder per år. Fler hyresrätter ska byggas och medel avsätts för att rusta upp kommunens fastigheter.

– Halmstad växer och kommunen har i vissa avseenden inte riktigt hängt med. Vår investeringsbudget är väldigt expansiv riktar in sig på att bygga ikapp. Vi gör stora satsningar på bostäder, skolor och förskolor samt boenden för våra äldre. Vi håller också fast vid behovet av idrottshallar i Snöstorp och Oskarström, säger kommunråd Bertil Andersson (S).

Sociala investeringsfonder

Socialdemokraterna avsätter enligt förslaget totalt 80 miljoner kronor under en femårsperiod i så kallade sociala investeringsfonder. Syftet med investeringsfonderna är att göra Halmstad kommun till en god arbetsgivare, sänka sjuktalen och skapa kommunala arbetsmarknadsprojekt för individer som står långt från arbetsmarknaden. Medarbetare och förvaltningar kan söka pengar ur fonderna till projekt som skapar en bättre arbetssituation eller som får människor i arbete. Medel till projekt söks genom en idéprövningsblankett som skickas till stadskontorets HR-avdelning för bedömning. Alla förslag skickas också till kommunstyrelsen för information.

– Sociala investeringsfonder är en långsiktig investering i personalen. De ligger oss varmt om hjärtat och det kommer att bli spännande att se hur pengarna kommer att användas för att förbättra arbetssituationen i kommunen. Vi kan här få nytta av de goda exemplen för att använda i framtiden, säger Rose-Marie Edlund (S).

Klimatanpassning, kreativa mötesplatser och föreningsliv

I socialdemokraternas planeringsdirektiv finns också förslag på klimatanpassning, skapandet av kreativa mötesplatser och en förstärkning av föreningslivet. Utfasning av fossila bränslen i kommunens verksamheter, hållbara energilösningar och miljösmart byggande är några av de förslag som socialdemokraterna presenterar för att klimatanpassa kommunen. Kommunens grundvattentillgångar ska skyddas och kompletteras. Kreativa mötesplatser ska skapas, bland annat genom upprustning av kommunens befintliga parker och grönytor samt en satsning på Bastionen och Norre katts park. Föreningslivet ska stärkas bland annat genom satsningar på två nya idrottshallar i Oskarström och Snöstorp.

De styrande partierna i femklövern har tillsammans med Arnold Gustavsson (-) och Bo Fridolph (-) redan lagt fram sitt förslag till planeringsdirektiv med budget. Beslut om planeringsdirektiv med budget 2018-2020 kommer att tas på kommunfullmäktige den 20 juni.