Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialdemokraternas budgetförslag vann över styrande Femklövern

Kommunfullmäktige i Halmstad beslutade efter en hel dags debatt om Planeringsdirektiv med budget 2017-2019. Utgången var oviss in i det sista, men kommunstyrelsens förslag röstades ner och Socialdemokraternas budgetförslag vann efter votering (35-36). Utgången ger Halmstad ett oklart parlamentariskt läge.

Att budgetförslaget från de styrande partierna i Femklövern inte gick igenom kan på sikt få konsekvenser för styrningen av Halmstads kommun. Men vilka konsekvenser är fortfarande oklart.

- Min första känsla är att något historiskt har hänt. Men med det här beslutet följer ett brett ansvar och vi behöver tid, säger kommunråd Anders Rosén (S).

- Naturligtvis är jag besviken över utgången och jag är rädd för att den politiska processen nu kommer att ta längre tid eftersom det inte finns majoritet för S budget i nämnderna. Men i ett första skede händer ingenting. Vi i Femklövern har tid på oss att diskutera framtiden innan 2017 när förändirngarna träder i kraft, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Beslut efter heldags-debatt

Efter lång debatt beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 35 mot 36 att anta Socialdemokraternas Planeringsdirektiv med budget för 2017-2019. Förslaget fick i omröstningen stöd av Vänsterpartiet, SPI välfärden samt Sverigedemokraterna.

De 71 fullmäktigeledamöterna hade tre budgetförslag att ta ställning till; den styrande Femklöverns, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Utöver detta lade Sverigedemokraterna in en budgetreservation.

Debatten handlade om allt från skatt, skola och äldrevård till bostadsbyggande, tillväxt och kultur.

Socialdemokraternas budget i korthet

Det antagna förslaget från Socialdemokratern finansieras bland annat genom en skattehöjning på 55 öre. Utöver detta kommer 160 miljoner kronor att tas ur kommunens eget kapital för att finansiera satsningar för att få ner sjuktalen och skapa jobb för individer som står långt från arbetsmarknaden. Skattesatsen höjs från och med den 1 januari 2017.

Skola och omsorg samt socialtjänst är de områden som i den antagna budgeten kommer att tillföras störst resurser de närmaste åren. Det handlar både om viljan att bygga nya skolor och förskolor men även att öka personaltätheten inom äldreomsorgen och se till att omsorg finns tillgänglig utanför tätorten. Socialtjänsten ska även tillföras utökade resurser, bland annat för att hantera frågan om våld i nära relationer.

Sociala fonder

Utöver satsningarna inom välfärdssektorn lägger Socialdemokraterna fram ett förslag om sociala fonder som bland annat ska gå till insatser för att få ner sjuktalen bland kommunens anställda samt kommunala arbetsmarknadsprojekt för människor som står långt från arbetsmarknaden. Totalt handlar det om 160 miljoner kronor fördelat på en treårsperiod. Pengarna tas ur kommunens eget kapital men tanken med fonderna är att de i det långa loppet ska ha en positiv effekt på kommunens ekonomi genom bland annat ökad sysselsättning och minskade sjuktal.

Bakgrund

Innan sammanträdet var utfallet av beslutet oklart eftersom SPI välfärden inför budgetarbetet valde att avsluta samarbetet med den styrande Femklövern. Därför fanns det inte någon självklar majoritet.

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter. I dokumentet anges både hur mycket pengar de olika verksamheterna får och vilka mål som ska styra arbetet i kommunens verksamheter.