Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolbyggen billigare än beräknat och fördelning av statligt bidrag för integrationsinsatser - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 23 augusti

Fördelningen av ett statligt bidrag till integrationskostnader och
handlingsprogram för arbete med giftfri miljö. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

20 miljoner till integrationsinsatser

Ett antagningscenter och en semi-skola (förberedelse inför gymnasieskolan) för nyanlända samt stödinsatser för integrering i ordinarie skolundervisning är några av de integrationsprojekt som får pengar ur ett tillfälligt statligt bidrag som Sveriges kommuner får ta del av med anledning av flyktingkrisen.

Halmstads kommun fick i december 2015 totalt 66 miljoner kronor efter ett riksdagsbeslut om statligt stöd till Sveriges kommuner för att hantera mottagandet av nyanlända. Kommunen delade i maj i år ut 46 miljoner kronor från det aktuella statsbidraget till olika förvaltningar för att täcka redan uppkomna kostnader under hösten 2015. De 20 resterande miljonerna går nu till olika insatser som ska minska eller begränsa framtida kostnader för asylmottagande. Samtidigt är tanken att de ska bidra till nyanländas etablering och integrering i samhället.

– Alla de människor som kom till oss förra året, som har kommit hittills i år och som fortfarande kommer, innebär en enorm resurs för oss. Men vi måste ta till vara på den och ge dem förutsättningar att komma in i vårt samhälle. Genom de här projekten kommer vi en liten bit närmre målet, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (L).

Projekten har en varaktighet på mellan två och tre år och planeras att vara avslutade senast vid slutet av år 2018.

– Det kan inte nog understrykas vikten av föreningslivet i arbetet med att välkomna och integrera nyanlända i vårt samhälle. Att vara med i en förening, att ha kul och lära känna nya människor är en väldigt viktig del integrationsprocessen, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Skolor blev billigare än beräknat

Både Söndrumsskolan och Åledsskolan blev billigare än vad
kommunen hade beräknat i sina kalkyler. Bygget av Söndrumsskolan genomfördes för drygt 13 miljoner kronor mindre än först beräknat. Åledsskolan blev i sin tur 7,5 miljoner kronor billigare än budgeterat. Det framgår av en
återrapportering från fastighetsnämnden som utskottet fick ta del av på sitt
möte.

Förutom att överblivna investeringsmedel har kunnat lämnas tillbaka till kommunen, som därmed får en lägre kostnad, blir de årliga hyreskostnaderna för barn- och ungdomsförvaltningen något lägre än beräknat.

En av anledningarna till att de slutgiltiga kostnaderna blev lägre än beräknat beror på att projekten upphandlades då det var lågkonjunktur, vilket innebar mer konkurrenskraftiga priser. En annan bidragande faktor var samordning med andra byggnadsprojekt vilket höll kostnaderna nere.

Vägen mot en giftfri miljö utstakad

Nu är handlingsplanen för kommunens arbete med en giftfri
miljö för barn och unga klar. På dagens möte godkände ledingsutskottet planen
som föreslår olika åtgärder som nämnderna kan arbeta med för att Halmstads
kommun ska närma sig en giftfri vardag för barn och unga. I planen finns till
exempel förslag på arbetsmetoder som kan användas för att öka kunskapen så att bättre varor kan väljas vid upphandling och inköp. Utöver det finns en checklista för utrensning av material med särskilt farliga ämnen.

– Det här är ett jätteviktigt projekt. Den här planen pekar ut en konkret väg framåt och det känns bra. Däremot är det minst sagt olyckligt att det inte finns pengar att fortsätta det här arbetet i budget för 2017. Jag vet i dagsläget inte vad som kommer att hända med projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Det var i planeringsdirektiv med budget 2014-2016 som kommunfullmäktige initierade projektet Giftfri vardag för barn och ungdomar. Målsättningen med projektet är att minska andelen farliga kemikalier i barns och ungdomars miljöer.