Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skola och förskola i Steninge

- ett av ärendena på kommunfullmäktige 18 mars

Fullmäktiges möte i mars inleds med plakettutdelning för rådigt ingripande. På mötet kommer ledamöterna bland annat att besluta om skola och förskola i Steninge.

Tisdag 18 mars klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset. Du kan följa mötet antingen från åhörarläktaren på 4:e våningen eller via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet sänds även direkt och kan även ses eftersänt på webb-TVlänk till annan webbplats.

Mötet inleds med:

  • Plakettutdelning hedersbetygelser för rådigt ingripande
  • Ledamöternas frågestund

Dagordning:

1) Val av justerare

2) Detaljplan för del av Onsjö 32:1 - Beslut om antagande

3) Detaljplan för Villshärad 2:3 - Bengts camping - Beslut om antagande

4) Skola och förskola i Steninge - Beslut om antagande

5) Motion - Idrottsföreningen - mitt i byn

6) Översyn av kommunens måltidsservice – Huvudmannaskapet

7) Bolagsordning samt val av styrelseledamöter och revisorer för dotterbolag till Halmstads Fastighets AB - HF Badhusgatan AB, HF Norra vägen AB samt HF Bergsgatan AB

8) Bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda

9) Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014

10) Valärenden

11) Anmälningsärenden

Om du vill ta del av handlingar eller ärende inför kommunfullmäktiges möte kan du kontakta stadskontorets kanslilänk till annan webbplats.

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Om du vill ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är du välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00 - 11.30 samt 13.00-16.00.