Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Restaurang vid Fisktorget

- att av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 15 april

Planer på permanent restaurang vid Fisktorget och byggnation på Söder. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.


Chans att tycka till om planer på permanent restaurang vid Fisktorget

En restaurang som har öppet året runt kan bli verklighet vid Fisktorget utmed Hamngatan precis intill Österbro. Idag beslutade samhällsbyggandsutskottet att allmänheten ska få tycka till om förslaget.

Idag finns en restaurang på den aktuella platsen som bara har öppet under sommarmånaderna. Ägaren till restaurangen har själv utryckt önskan om att restaurangen ska kunna ha öppet året runt och för att det ska bli möjligt behöver detaljplanen ändras.

– En restaurang året runt intill Nissan vore ett lyft för stadskärnan. Under sommarmånaderna skulle vi få möjlighet att sitta och njuta av en god måltid med solens strålar i ansiktet och vattnet kluckandes mot kajkanten. Under vintern och hösten kan vi kura in oss med regnet smattrande mot rutorna. Dessutom skulle en verksamhet på platsen öka känslan av trygghet året runt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Aleskogen kan bli naturreservat

På sitt möte idag ställde sig utskottet bakom ett förslag om att göra Aleskogen till ett naturreservat. Genom beslutet skulle det finnas ett långsiktigt skydd för området och den framtida skötseln av området skulle säkras.

Redan 1988 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att göra Aleskogen till naturreservat. Men juridiskt sett saknar det beslutet grund. Rätten för kommunen att bilda naturreservat kom först 1998 med miljöbalken. Om kommunfullmäktige, som slutgiltigt tar beslut i frågan, beslutar likt utskottet gjorde idag så kommer Aleskogens status som naturreservat med andra ord att bli juridiskt bindande.

Redan idag är Aleskogen ett Natura 2000-område vilket betyder att skogen ingår i ett nätverk med områden runt om i Europa som anses värda att skydda och vårda för att hejda utrotningen av hotade arter och livsmiljöer.

– De sydligaste delarna av civila flygfältet är ett mycket värdefullt naturområde i stadens absoluta närhet. Jag vet att det är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde och det känns bra att vi genom att göra det till ett naturreservat säkrar områdets skydd och skötsel, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Aleskogens förskola kan få ny permanent plats

Aleskogens förskola kan få ny plats i närheten av var den ligger nu och dessutom beviljas permanent bygglov med möjlighet att utöka verksamheten med fler avdelningar. Det sedan samhällsbyggnadsutskottet idag beslutade att pröva skol-och förskoleverksamhet på en alternativ placering vid Aleskogen.

Aleskogens förskola består idag av tre avdelningar. Den befintliga förskolan har ett tillfälligt bygglov fram till och med augusti 2017. Förskolan ligger idag på ett ställe där  kommunen planerar att bygga en väg vilket innebär att det inte är lämpligt att bevilja ett permanent bygglov för förskolan på den platsen. I en förstudie har därför två alternativa placeringar undersökts. Det alternativ som förespråkas ligger i direkt anslutning till Aleskogen.

Förskolan har miljöinriktning med en vilja att skapa en bra kontakt till natur och miljö för att vilja ta hand om den. Därför bedöms läget passa mycket bra ur ett pedagogiskt perspektiv och barnen får möjlighet till en god utomhusmiljö genom den nya placeringen.

Detaljplan för del av Söder ut på granskning

Planer på bostäder, kontor och service för en del av Söder ska nu ut på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder samt att klargöra hur Region Hallands kontorsverksamhet kan utvecklas på platsen. Dessutom planeras inslag av handel, vård och mindre restaurang- och caféverksamhet.

Genom att bygga bostäder, kontor och service i området vill man länka samman Söder med stadskärnan och övriga delar av centrala Halmstad.  

Detaljplanen ska stämma överens med den öppna och brokiga karaktär som präglar stadskulturen på Söder.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80