Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Räddningstjänsten i stor övning

Klockan nio på morgonen onsdagen den 3 maj går ett larm på OKQ8:s oljedepå i Halmstads hamn och i samma stund larmas Räddningstjänsten i Halmstad till platsen. Scenariot som övas är att en oljecistern med blyfri bensin brinner, och en stor räddningsstyrka ger sig av mot området.

Under övningen pumpades flera tusentals liter havsvatten upp per minut.

På plats startar ett intesivt arbete och personalen från räddningstjänsten, oljedepån och Halmstads hamn skapar sig en gemensam bild över vad som ska göras. Brandslangar rullas ut och kopplas till enorma vattenposter som pumpar tusentals liter havsvatten per minut till vattenkanonerna. Vattenstrålarna kyler de närliggande cisternerna och hindrar elden från att spridas i väntan på att personal från släckmedelscentralen, SMC,länk till annan webbplats i Göteborg ska komma på plats och börja släcka den brinnande bensinen med skum.

Giftig rök sprider sig i vindens riktning och allmänheten i närheten uppmanas att hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Ett stort behov av information till kommuninvånarna uppstår, kommunens webbsida ställs om i krisläge för att kommunens krisstab kontinuerligt ska kunna publicera uppdaterad information om läget.

Övning i full skala

Just denna dag är det inte på riktigt utan en övning i full skala med ledning, personal, utrustning och vatten från havet, som om det vore en verklig brand.

Räddningstjänsten övar olika scenarier och moment av olyckor för att hela tiden bli bättre och mer effektiva då verkliga olyckor och händelser inträffar. Att förebygga, träna och utvecklas är en viktig del av verksamheten.

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Oljedepån är en av två företag med den högre kravnivån i Halmstad. Det innebär särskilda krav på företaget där samverkan och övning tillsammans med kommunen är viktiga delar.

Övningen visade att samverkan mellan de olika aktörerna fungerade mycket bra.