Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Problem med automatiskt brandlarm löst

Vid en rutinkontroll under fredagen upptäcktes att överföringen mellan de automatiska brandlarmen och räddningstjänsten åter igen var ur funktion. Larmen fungerade lokalt men nådde alltså inte larmcentralen, utan man var tvungen att ringa 112 vid brand. Problemet är nu löst.

Flera testlarm har genomförts och samtliga har fungerat. Mot
bakgrund av det anser räddningstjänsten att larmen nu ska fungera normalt. Under helgen kommer extra tester att genomföras för att säkra larmfunktionen.

Räddningstjänsten påminner om att man alltid bör ringa 112 i
händelse av ett automatlarm.

Det var vid en rutinkontroll under fredagsförmiddagen som felet med överföringen mellan de automatiska brandlarmen och räddningstjänsten upptäcktes. Larmen fungerade lokalt men nådde alltså inte larmcentralen.

Under tiden som felsökningen påbörjades har kommunen arbetat med att informera interna och externa verksamheter som har automatiskt brandlarm. Information har gått ut till kontaktpersoner vid alla anläggningar med automatiska brandlarm i kommunen.

Ett liknande problem uppstod även den 17 juli och åtgärdades då samma dag.

Under tiden som funktionen låg nere utlöstes tre automatlarm.
Räddningstjänstens fick istället kännedom om dessa via telefon. Inga människor eller fastigheter har skadats till följd av problemen med brandlarmen. Räddningstjänsten ser dock allvarligt på det inträffade. För att säkerställa att det inte händer igen kommer räddningstjänsten därför att kalla till ett möte nästa vecka med berörda parter för en djupare analys av orsaken.