Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pris till Årets bästa arbetsplats

- ett av ärendena på kommunfullmäktige 15 april

Fullmäktiges möte i april inleds med utdelning av pris för Årets bästa
arbetsplats i kommunen. På mötet kommer ledamöterna bland annat att
besluta om kommunens årsredovisning och ett flertal motioner om allt
från att starta en barntrafikskola till friskvård och arbetsmiljö i
kommunen.

Tisdag 15 april klockan 18, sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset. Du kan följa mötet antingen från åhörarläktaren på 4:e våningen eller via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet sänds även direkt via webb-TVlänk till annan webbplats.

Mötet inleds med:

- Utdelning av pris för Årets bästa arbetsplats

- Ledamöternas frågestund

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2013
 3. Årsredovisning 2013
 4. Detaljplan för del av Enslövs Djäknebol 1:1 m.fl. - Beslut om antagande
 5. VA-försörjning Onsjö 5:10
 6. Motion om friskvård och arbetsmiljö
 7. Motion om ändrad parkeringsnorm
 8. Motion om att Halmstads kommun bör anlägga en barntrafikskola
 9. Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda
 10. Redovisning av uppdrag givna av kommunfullmäktige
 11. Utredning om att bilda ny förvaltning - Laholmsbuktens VA
 12. Ändring i reglementet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 13. Valärenden
 14. Anmälningsärenden

Handlingar finns på stadskontoret

Om du vill ta del av handlingar eller ett ärende inför kommunfullmäktiges möte kan du hitta handlingarna här på webben eller kontakta stadskontorets kanslilänk till annan webbplats.

Om du vill läsa Årsredovisningen för 2013 finns den på stadskontoret, Rådhuset samt i handlingarna.

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad  eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Mer information

Vill du ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor kan du  besöka Rådhusets reception eller stadskontorets kansli.  Du kan också läsa mer på webbsidorna om kommunfullmäktige.