Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positivt ekonomiskt resultat och prioriteringslista för vattenanvändning - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 23 maj

Prioriteringslista för vattenanvändning och positiv ekonomisk prognos för Halmstads kommun i delårsbokslutet för perioden januari till april 2017. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen 2017

Halmstads kommun resultat för 2017 beräknas uppgå till 19 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på minus 45 miljoner
kronor. Prognosen har förbättrats kontinuerligt under året. Det framgår av den
ekonomiska prognosen för hela 2017 som presenterades i delårsbokslutet under
tisdagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott. I huvudsak är det lägre
driftkostnader i verksamheterna samt ett positivt finansnetto som ligger bakom
avvikelsen. Men också statsbidrag som det fattades beslut om efter det att
kommunfullmäktige antog budget för 2017 påverkar resultatet.

Prognosen visar samtidigt att balanskravet, som innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna, i nuläget förväntas landa på 9 miljoner kronor – vilket
innebär att kommunen uppnår det lagstadgade balanskravet.

I personalredovisningen som ingår som bilaga i delårsrapporten redovisas att antalet tillsvidareanställda ökat både inom förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningarna men ökat inom bolagen. Samtidigt har antalet sjukdagar per tillsvidareanställd minskat inom hela kommunkoncernen.

Prioriteringslista för vattenanvändning

Vattensituationen i Halmstads och Laholms kommuner är fortsatt ansträngd. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna ett styrvattendokument med en prioriteringslista om hur det kommunala dricksvattnet i Halmstad ska användas om det uppstår en akut vattenbrist.

Dokumentet kommer att användas till att göra en prioritering mellan olika vattenförbrukare vid ett krisläge. I första hand prioriteras vattenförbrukare som har stor betydelse för liv och hälsa. Sedan i fallande ordning: viktiga samhällsfunktioner, verksamheter med stora ekonomiska värden, funktioner med betydelse för miljön och slutligen verksamheter med sociala och kulturella värden. Syftet med prioriteringslistan är att kunna säkerställa samhällsviktig verksamhet, med fokus på liv och hälsa.

Nivåerna i grundvattentäkterna i Halmstads kommun är fortsatt låga och även om bevattningsförbudet har gett en effekt på ungefär sju procent lägre vattenförbrukning så fortsätter de att sjunka. I flera viktiga täkter är nivåerna lägre än de någonsin varit tidigare. Detta kan på sikt leda till en akut vattenbrist.

– Vatten är ett livsmedel och ett världsarv att förvalta för kommande generationer. Det blir mycket tydligt när nu vattenbristen är stor hos oss och på flera håll i landet att vi behöver kunna prioritera användningen, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (L).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.