Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen 2017 - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 26 september

Halmstads kommun förväntas få ett ekonomiskt överskott på cirka 106 miljoner kronor vid årets slut. Det visar den ekonomiska prognosen för perioden januari till augusti 2017 som presenterades under tisdagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Det ekonomiska resultatet innebär en förbättring med 62 miljoner kronor i jämförelse med delårsresultatet för samma period föregående år. Huvudförklaringen till det förbättrade resultatet är att skatteintäkterna ökat till följd av skattehöjningen på 55 öre som infördes vid årsskiftet 2016/2017. Det beror också på ett tillskott av generella statsbidrag som har ökat med 8,5 procent i jämförelse med föregående år.

Resultatet betyder att kommunen lever upp till balanskravet som innebär att kommunens intäkter ska vara högre än kostnaderna. Halmstads ekonomi är i jämförelse med andra kommuner god och kommunens förvaltningar håller sig i nuläget inom sina givna budgetramar.

Låg måluppfyllelse

Prognosen visar också att endast två av kommunfullmäktiges nio konkretiserade mål, som är en del av kommunens planeringsdirektiv med budget för 2017-2019, förväntas uppnås vid årets slut. Detta innebär i nuläget en måluppfyllelse på 22 procent vilket får anses som lågt. Fem av målen förväntas inte uppnås vid årets slut och prognosen för resterande två mål är mycket osäker.

– Det är viktigt att kunna arbeta med målen på ett långsiktigt sätt. Vi har 2017 andra mål än de två tidigare åren. 2018 är det nya mål som råder eftersom det varit skiftande budgetmajoriteter. Det har inte underlättat arbetet med måluppfyllelsen, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Samtidigt visar kommunens bolag och nämnder en måluppfyllelse på cirka 68 procent vilket får ses som relativt högt vilket är en indikation på att arbetet ute i kommunens verksamheter trots allt fungerar bra.

– Det är förvånande att måluppfyllelsen är så låg när det uppenbart finns resurser som ej utnyttjas i budget 2017, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.